THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP NĂM 2021

Nhập Mã số thuế vào ô bên để xem Đơn vị và Người cần hỗ trợ:

Mã số thuế phải nhập 10 hoặc 13 ký tự

Mã số thuế

Tên công ty
Đơn vị phụ trách
Điện thoại đơn vị
Tên Điều tra viên

Điện thoại Điều tra viên

Mã Điều tra viên

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI PHIẾU TRỰC TUYẾN (PHIẾU 1/DN-TB)

Website kê khai: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

Tài khoản đăng nhập: mã số thuế của doanh nghiệp

Mật khẩu đăng nhập lần đầu: mã số thuế của doanh nghiệp

Ví dụ:

+ Tài khoản đăng nhập: 0309954118

+ Mật khẩu đăng nhập: 0309954118

Sau khi đăng nhập tài khoản, doanh nghiệp tiến hành đổi mật khẩu và bắt đầu thực hiện báo cáo.

Lưu ý: khi kê khai phiếu trực tuyến, doanh nghiệp sẽ thực hiện tất cả các phiếu hiển thị trên màn hình.

Trường hợp quên mật khẩu, liên hệ Điều tra viên phụ trách (hoặc Đơn vị phụ trách) để khôi phục lại mật khẩu. Mật khẩu khôi phục là Mã số thuế