THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP NĂM 2021  
Nhập Mã số thuế vào ô bên để xem Đơn vị và Người cần hỗ trợ:       Danh sách doanh nghiệp Chưa kê khai hoặc Đang kê khai nhưng chưa xác nhận hoàn thành

Mã số thuế phải nhập 10 hoặc 13 ký tự

Mã số thuế

Tên công ty
Đơn vị phụ trách
Điện thoại đơn vị
Tên Điều tra viên

Điện thoại Điều tra viên

Mã Điều tra viên

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI PHIẾU TRỰC TUYẾN (PHIẾU 1/DN-TB)

Website kê khai: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

Tài khoản đăng nhập: mã số thuế của doanh nghiệp        Mật khẩu đăng nhập lần đầu: mã số thuế của doanh nghiệp

Ví dụ: + Tài khoản đăng nhập: 0309954118     + Mật khẩu đăng nhập: 0309954118

Sau khi đăng nhập tài khoản, doanh nghiệp tiến hành đổi mật khẩu và bắt đầu thực hiện báo cáo.

Lưu ý: khi kê khai phiếu trực tuyến, doanh nghiệp sẽ thực hiện tất cả các phiếu hiển thị trên màn hình.

Trường hợp quên mật khẩu, liên hệ Điều tra viên phụ trách (hoặc Đơn vị phụ trách) để khôi phục lại mật khẩu. Mật khẩu khôi phục là Mã số thuế

Danh sách các Doanh nghiệp Chưa kê khai hoặc Đang kê khai nhưng chưa xác nhận hoàn thành
 

Mã số thuế

Tên công ty
Đơn vị phụ trách
Điện thoại đơn vị
Tên Điều tra viên

Điện thoại Điều tra viên

Trạng thái kê khai
0300111832
DNTN Ý Bản Chi cục Thống kê Quận 1 Đinh Trương Tuệ Linh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108616387
Cty TNHH Asama Hoàng Hà Chi cục Thống kê Quận 1 Đỗ Thị Huyền Trang 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108628431
Cty TNHH Gtos Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Vi thị tường Vy 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108619476
Cty TNHH Powod Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Phương Ánh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108619571
Cty TNHH Mwm Công Nghệ Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Phương Ánh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108044651
Cty TNHH Rany Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Phương Ánh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0105285507
Cty TNHH MTV Utv Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Phương Ánh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0106486365
Cty TNHH Routine Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Phương Ánh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108633061
Cty TNHH Shindakiba Quốc Tế Chi cục Thống kê Quận 1 Đặng Hoàng Minh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108962732
Cty TNHH Thời Trang Thiết Kế Walenty Chi cục Thống kê Quận 1 Đặng Hoàng Minh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0104567756
Cty CP Đầu Tư Đèo Cả Chi cục Thống kê Quận 1 Trần Thanh Long 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0101100593
Cty CP Thời Trang Thiên Quang Chi cục Thống kê Quận 1 Đặng Thị Như Quỳnh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107959261
Cty CP Giải Trí & Truyền Thông S.I.M Chi cục Thống kê Quận 1 Đặng Thị Như Quỳnh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108224566
Cty CP Xây Dựng Và Quản Lý Bất Động Sản An Gia Hưng Chi cục Thống kê Quận 1 Đặng Thị Như Quỳnh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300422884
Cty CP Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh Chi cục Thống kê Quận 1 Đặng Thị Như Quỳnh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300430099
Cty CP Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Đặng Thị Như Quỳnh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300603400
Cty CP Tư Vấn Đầu Tư Cơ Điện Và Xây Dựng Đông Dương Chi cục Thống kê Quận 1 Đặng Thị Như Quỳnh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300167835
DNTN Dịch Vụ Hoàng Sơn Chi cục Thống kê Quận 1 Vi Trường Nguyên 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107635002
Cty TNHH Đầu Tư Mai Tâm Anh Chi cục Thống kê Quận 1 Lê Nguyễn Phú An 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107627837
Cty TNHH Lucky Luck Chi cục Thống kê Quận 1 Lê Nguyễn Phú An 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0104884120
Cty TNHH Thương Mại Vision Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Lê Nguyễn Phú An 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300169381
DNTN Nhà Hàng Ngôi Sao Chi cục Thống kê Quận 1 Lương Quốc Thành 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0104946539
Cty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tiên Phong Chi cục Thống kê Quận 1 Lâm Trường Nguyên 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107397936
Cty TNHH Dược Phẩm Euro Healthcare Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Phan Thị Vân Khánh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0101733123
Cty TNHH Hãng Phim Xanh Chi cục Thống kê Quận 1 Lê Phương Anh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300448995
Cty TNHH Kiểm Toán Afc Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Lương Thị Thu Phương 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300303862
Cty TNHH MTV Mạnh Nhật Gió Bắc Chi cục Thống kê Quận 1 Phan Quỳnh Trang 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0100417301
Cty TNHH Nhà Hàng Vàng Son Chi cục Thống kê Quận 1 Trần Nguyễn Vân Anh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108170568
Cty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Khởi Nguyên Chi cục Thống kê Quận 1 Trần Nguyễn Vân Anh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107804807
Cty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Thuận Phát Chi cục Thống kê Quận 1 Hồ Thị Thanh Quý 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107572440
Cty TNHH Volkslift Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108796676
Cty TNHH Viện Nha Khoa Thẩm Mỹ Smile Beauty Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300425719
Cty CP Công Trình Giao Thông 60 Chi cục Thống kê Quận 1 Lê Cao Hà Giang 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300587759
Cty CP An Đại Việt Chi cục Thống kê Quận 1 Lê Cao Hà Giang 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300674659
Cty CP Đầu Tư Và Dịch Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh Chi cục Thống kê Quận 1 Đoàn thị Kiều Hạnh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0102149778
Cty CP Dịch Vụ Thương Mại Hít Chi cục Thống kê Quận 1 Đoàn thị Kiều Hạnh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107170526
Cty CP Fado Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Đoàn thị Kiều Hạnh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0106787323
Cty CP May Mắn Việt Chi cục Thống kê Quận 1 Nghiêm Thị Linh Chương 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0104157213
Cty CP My Work Chi cục Thống kê Quận 1 Nghiêm Thị Linh Chương 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300590663
Cty CP Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh Chi cục Thống kê Quận 1 Nghiêm Thị Linh Chương 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300397028
Cty CP Gạch Ngói Đồng Nai Chi cục Thống kê Quận 1 Nghiêm Thị Linh Chương 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107651903
Cty CP Tập Đoàn Maccaca Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Tạ Hồng Nhung 38291478 Chưa kê khai
0100783019
Cty TNHH MTV Đầu Tư Và Phát Triển Bảo Tín Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300570265
Cty CP Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn 7 Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300492137
Cty CP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Minh Thành Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300584973
Cty Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế Chi cục Thống kê Quận 1 Đàm thị Thảo 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300121541
DNTN Phát Vân Chi cục Thống kê Quận 1 Đàm thị Thảo 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108695043
Cty TNHH Kỹ Thuật Thông Tin Lightgrain Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Đàm thị Thảo 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107029604
Cty CP Đầu Tư Gold Garden Chi cục Thống kê Quận 1 Đàm thị Thảo 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0101054442
DNTN Khách Sạn Hồng Ngọc Châu Á Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Minh Thạch 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0106187220
Cty TNHH 7Links Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Thu Hiền 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107917060
Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Đào Tạo Minh Nguyễn Chi cục Thống kê Quận 1 Phạm Thành Long 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107802119
Cty TNHH Giáo Dục Và Truyền Thông Intelligence Chi cục Thống kê Quận 1 Lý Duy Thiệp 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0105438993
Cty TNHH Happimap Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Lý Duy Thiệp 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107662609
Cty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Loan 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0105387964
Cty TNHH Lãnh Đạo Toàn Cầu - Crestcom Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Trương Huế Trân 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0106765672
Cty TNHH MTV Dịch Vụ Bất Động Sản Sebicom Chi cục Thống kê Quận 1 Đỗ Hoàng Trang 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108533405
Cty TNHH Mein Cmc Chi cục Thống kê Quận 1 Đỗ Hoàng Trang 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300609378
Cty TNHH MTV Eapg Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Đỗ Hoàng Trang 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0106643579
Cty TNHH Powerwithin Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Kim Huyền 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0102824528
Cty TNHH Thương Mại Và Thực Phẩm Hoàng Gia Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thủy Trâm 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0101049361
Cty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Năng Lượng Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thủy Trâm 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0201123918
Cty TNHH Thương Mại Rubix Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thủy Trâm 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0201151640
Cty TNHH Thương Mại Quốc Tế Sao Á Việt Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thủy Trâm 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300625690
Cty TNHH Trung Tâm Thương Mại Và Căn Hộ Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Minh Ngọc 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108165141
Cty TNHH Tipi Global Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Minh Ngọc 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108632660
Cty TNHH Tyg Chi cục Thống kê Quận 1 Trần Thị Thùy Trang 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0106531674
Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Chuyển Khánh Hưng Chi cục Thống kê Quận 1 Lương thị Huyền Diệu 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108269207
Cty CP Be Group Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Hồng Nhân 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108500304
Cty CP Công Nghệ Và Truyền Thông Minet Châu Á Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Thơm 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108591950
Cty CP Coxplore Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Thơm 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0103930374
Cty CP Đầu Tư Tài Chính Hoàng Minh Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Thơm 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0104254545
Cty CP Đầu Tư Olympia Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Thơm 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0201771683
Cty CP Đầu Tư Phát Triển Và Xuất Nhập Khẩu Thuận Phát Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Thơm 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300444912
Cty CP Địa Ốc 7 Chi cục Thống kê Quận 1 Bùi Đặng Mỹ Ngọc 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0104091587
Cty CP Dịch Vụ Truyền Thông Số Chi cục Thống kê Quận 1 Bùi Đặng Mỹ Ngọc 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0106612926
Cty CP Giải Trí Và Truyền Thông Nhật Dương Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thanh Hương 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0105999283
Cty CP Goldwind Global Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thanh Hương 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107761624
Cty CP Hưng An Phú Vina Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thanh Hương 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108903529
Cty CP Imade Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thanh Hương 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108200942
Cty CP Mn Audio Chi cục Thống kê Quận 1 Trần Nguyễn Hồng Nhi 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0101870024
Cty CP Quốc Tế Mặt Trời Việt Chi cục Thống kê Quận 1 Trần Nguyễn Hồng Nhi 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0103020199
Cty CP Quản Lý Quỹ Fides (Việt Nam) Chi cục Thống kê Quận 1 Trần Nguyễn Hồng Nhi 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0102378009
Cty CP Quản Lý Đầu Tư Quốc Tế Chi cục Thống kê Quận 1 Trần Nguyễn Hồng Nhi 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0104260436
Cty CP Secoin Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Minh Yến 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0101105778
Cty CP Temex Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Minh Yến 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0101050078
Cty CP Tư Vấn Sao Việt Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Phương Tâm 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108272295
Cty CP Truyền Thông Saga Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Phương Tâm 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0102080029
Cty CP Truyền Thông Digi One Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Phương Tâm 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0106129758
Cty CP Truyền Thông Icc Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Phương Tâm 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0105994126
Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Mirae Asset Prévoir Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Mạnh Thảo 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0106646523
Cty CP Xeca Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Mạnh Thảo 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108596701
Cty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Mạnh Thảo 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107500492
Cty TNHH Asahi Sangyo Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Mạnh Thảo 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300142929
Cty TNHH Mai Hà Lan Samba Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Mạnh Thảo 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300469868
Cty CP Truyền Thông - Điện Ảnh Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Mạnh Thảo 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300582694
Cty Liên Doanh TNHH Bông Sen-Yamachi Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Minh Dương 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107730150
Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Viracapital Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Minh Dương 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0101658733
Cty CP Hàng Hải Và Thương Mại Kim Long Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Minh Dương 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108455436
Cty TNHH Good Morning Việt Nam Nhật Bản Chi cục Thống kê Quận 1 Trần Thị Ngọc Ánh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107074702
Cty TNHH Liên Doanh Xúc Tiến Đầu Tư Và Hợp Tác Quốc Tế Fdi Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Như Phụng 38291478 Chưa kê khai
0300196032
DNTN Khách Sạn Kim Hương Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Như Phụng 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0109304422
Cty TNHH Atlantis Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Phạm Minh Hòa 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0106155941
Cty TNHH Phân Phối Bescom Chi cục Thống kê Quận 1 Ngô Thái Nghĩa 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300176822
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dìn Ký Chi cục Thống kê Quận 1 Huỳnh Cao Trực 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300482393
Cty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Và Vận Tải Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300379300
Cty CP Dịch Vụ Điện Tử Việt Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107328869
Cty CP Fnbchain Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0104327602
Cty CP Palisades Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300446236
Cty CP Phát Triển Và Kinh Doanh Nhà Chi cục Thống kê Quận 1 Lê Khánh Tình 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300515112
Cty CP Thương Mại Tổng Hợp Chi cục Thống kê Quận 1 Lê Khánh Tình 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300517208
Cty CP Quảng Cáo Trẻ Chi cục Thống kê Quận 1 Lê Khánh Tình 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300604838
Cty CP Thương Mại - Dịch Vụ Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 1 Lê Khánh Tình 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108215184
Cty TNHH Điều Trị Cơ Xương Khớp Chiropractic Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Thùy Dương 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108351148
Cty CP Dịch Vụ Logistics Hàng Hóa Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Lê Việt Hoàng Thư 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107586940
Cty CP Techx Chi cục Thống kê Quận 1 Phạm Trần Phương Nghi 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300543085
Cty CP Xuất Nhập Khẩu Máy Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 1 Phạm Trần Phương Nghi 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300468254
Cty CP Nhiếp Ảnh Và Dịch Vụ Văn Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh Chi cục Thống kê Quận 1 Phạm Trần Phương Nghi 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300383956
Cty CP Than Miền Nam Vinacomin Chi cục Thống kê Quận 1 Phạm Trần Phương Nghi 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0104137961
Cty TNHH Du Lịch Amitour Chi cục Thống kê Quận 1 Đặng Gia Tuấn 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300185827
DNTN Hào Hiệp Chi cục Thống kê Quận 1 Lê Khánh Tình 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0105787747
Cty TNHH Haviky Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0106854065
Cty TNHH Source Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Lê Phước Thanh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0105053390
Cty CP Ancarat Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Văn Hiển 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0103002665
Cty CP Dược Mỹ Phẩm Tuyết Quỳnh Chi cục Thống kê Quận 1 Huỳnh Thị Thanh Nhung 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0102638169
Cty CP Bất Động Sản Sanny Chi cục Thống kê Quận 1 Huỳnh Thị Thanh Nhung 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107657729
Cty CP Tăng Tốc Khởi Nghiệp Sáng Tạo Vn Chi cục Thống kê Quận 1 Huỳnh Thị Thanh Nhung 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300481625
Cty CP Sài Gòn Hỏa Xa Chi cục Thống kê Quận 1 Huỳnh Thị Thanh Nhung 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300534193
Cty CP Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Chi cục Thống kê Quận 1 Huỳnh Thị Thanh Nhung 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0101219616
Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Huy Chi cục Thống kê Quận 1 Mai Thị Song Nhi 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0201293973
Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Minh Khang Chi cục Thống kê Quận 1 Đoàn Nguyễn Phương Mai 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107349749
Cty TNHH Tipsy Art Chi cục Thống kê Quận 1 Đoàn Xuân Thủy 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300463792
Cty CP Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Hoàng Khải Nguyên 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0201292306
Cty TNHH MTV Thiết Bị Bảo Toàn Chi cục Thống kê Quận 1 Lê Vũ Hoàng Anh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0106559077
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Life Foods Chi cục Thống kê Quận 1 Lê Vũ Hoàng Anh 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107770234
Cty CP Giải Pháp Công Nghệ At7 Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Minh Phát 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300646919
Cty CP Điện Máy Thành Phố Hồ Chí Minh Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Minh Phát 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300494550
Cty CP Quảng Cáo Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Minh Phát 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300589361
Cty CP Xây Lắp 1 (Được Chuyển Thể Từ Doanh Nghiệp Nhà Nước: Cty Xây Lắp 1, Số Đkkd: 102 Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Minh Phát 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300584564
Cty CP Nước Giải Khát Chương Dương Chi cục Thống kê Quận 1 Nguyễn Minh Phát 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0105580982
Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hải Ngọc Chi cục Thống kê Quận 1 Huỳnh Ngọc Thảo Vy 38291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0300590800
Cty TNHH Axis Chi cục Thống kê Quận 12 Nguyễn Thị Lan 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0108895211
Cty CP Smartbuild Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 12 Nguyễn Thị Hoài Giang 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0104953021
Cty TNHH Công Nghiệp Và Thương Mại Mai Anh Chi cục Thống kê Quận 12 Nguyễn Thị Hoài Giang 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0100516976
Cty TNHH Đông Á Chi cục Thống kê Quận 12 Nguyễn Thị Hoài Giang 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0106441928
Cty CP Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Kim Nam Chi cục Thống kê Quận 12 Nguyễn Văn Linh 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0108657337
Cty CP Hợp Tác Quốc Tế Tony The World Chi cục Thống kê Quận 12 Nguyễn Văn Cọp 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0300638756
Cty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Phước Đại Chi cục Thống kê Quận 12 Điếu tra viên Quận 12 23 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0300663689
DNTN Dịch Vụ Thương Mại Khách Sạn Vĩnh Hưng Iv Chi cục Thống kê Quận 12 Điếu tra viên Quận 12 23 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0300633821
Cty CP Dịch Vụ Nông Nghiệp Và Thương Mại Thuận Kiều Chi cục Thống kê Quận 12 Điếu tra viên Quận 12 23 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0107942677
Cty TNHH Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Phát Triển Việt Á Chi cục Thống kê Quận 12 Trần Văn Ơ 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0102840671
Cty TNHH Bà Tích Chi cục Thống kê Quận 12 Trần Văn Ơ 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0102561050
Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Thành Lộc Chi cục Thống kê Quận 12 Trần Văn Ơ 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0300186299
DNTN Thương Mại Và Dịch Vụ Long Hoa Chi cục Thống kê Quận 12 Đinh Tiến Sửu 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0107680076
Cty TNHH Phát Triển Thương Mại Vinamax Chi cục Thống kê Quận 12 Nguyễn Văn Duẩn 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0107777536
Cty TNHH Vietnam Concentrix Services Chi cục Thống kê Quận 12 Nguyễn Quang San 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0101613789
Cty CP Đầu Tư Hai My Chi cục Thống kê Quận 12 Nguyễn Quang San 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0107430703
Cty CP Thương Mại & Công Nghệ Kikentech Chi cục Thống kê Quận 12 Nguyễn Thị Hoa 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0106587194
Cty CP Thời Trang M.Y.M Chi cục Thống kê Quận 12 Đào Trọng Nhân 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0300653345
DNTN Khách Sạn Phúc Tín Chi cục Thống kê Quận 12 Điếu tra viên Quận 12 46 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0300652006
DNTN Cơ Khí Sữa Chữa Ô Tô Tao Ngộ Chi cục Thống kê Quận 12 La Trung Tuấn 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0300650217
Cty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Tân Châu Chi cục Thống kê Quận 12 Từ Thụy Minh Thùy 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0300135960
Cty TNHH Thương Mại Vĩnh Khánh Chi cục Thống kê Quận 12 Từ Thụy Minh Thùy 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0107849798
Cty CP Đầu Tư Và Hợp Tác Hikari Quôc Tế Chi cục Thống kê Quận 12 Từ Thụy Minh Thùy 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0102570986
Cty CP Xúc Tiến Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Việt Đức Chi cục Thống kê Quận 12 Nguyễn Hữu Quý 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0107488661
Cty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Kanna Cosmetics Chi cục Thống kê Quận 12 Phạm Nguyễn Như Sương 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0300652824
DNTN Ngọc Khuê Chi cục Thống kê Quận 12 Trần Anh Kiệt 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0300517896
CÔNG TY CỔ PHẦN 32 Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Nguyễn Thành Phong Vũ 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0108744646
Cty TNHH Passion Drive Hà Nội Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Nguyễn Thị Bạch Phượng 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0107607213
Cty CP Du Lịch Đông Phong Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Trần Thị Thanh Thảo 0984061636 Chưa xác nhận hoàn thành
0300466151
DNTN Tân Trần Thị Ngọc Hà Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Trần Thị Thanh Thảo 0984061636 Chưa xác nhận hoàn thành
0108805899
Cty TNHH Anchor Network Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Trần Xuân Bảo 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0108090270
Cty CP Viện Đào Tạo Nlp Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Trần Xuân Bảo 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0108397745
Cty CP Kiến Trúc Và Nội Thất Hadic Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Trần Hữu Định 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0103647790
Cty CP Dịch Vụ An Tín Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Tạ Đông Hồ 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0105608973
Cty CP Giải Pháp Mạng Viễn Thông Hồng Quang Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Tạ Đông Hồ 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0109052599
Cty CP Green Homes Hà Nội Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Nguyễn Thị Thu Trang 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0300517173
Cty CP Địa Ốc 6 Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Nguyễn Thị Thu Trang 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0108788812
Cty TNHH Câu Lạc Bộ Sông Hàn Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Nguyễn Trần Đại Quang 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0300644245
Cty CP Xuất Nhập Khẩu Lâm Nông Sản Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Phạm Thị Yến Chi 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0107707338
Cty CP Xây Dựng Và Thương Mại Bmb Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Trương Thị Hoài Phương Thúy 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0107793633
Cty CP Thy Land Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Lê Ngọc Châu 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0108014350
Cty CP Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính Wmc Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Lê Ngọc Châu 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0100906648
Cty CP Môi Trường Thái Bình Dương Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Lê Ngọc Châu 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0101668805
Cty CP Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Hà Nội Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Đặng Hồ Trung Thu 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0104775442
Cty CP Phát Triển Đầu Tư Và Xây Dựng Nam Việt Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Đặng Hồ Trung Thu 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0105161364
Cty TNHH MTV Phước Nhân Tâm Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Đỗ Thị Thành Hiệp 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0101533847
Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ly House Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Bùi Thị Thùy Trâm 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0101589776
Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Bắc Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Nguyễn Thị Thu Trâm 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0107619113
Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Giáo Dục Tiêu Điểm Mới Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Nguyễn Thị Thu Trâm 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0108406799
Cty TNHH Young Legion Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp Bùi Thị Như Mai 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0106943702
Cty CP Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Sen Việt Group Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Phạm Nguyễn Thanh Tài 35355205 Chưa xác nhận hoàn thành
0300374567
Cty CP Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Cửu Long Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Phạm Lê Đông 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0108656566
Cty TNHH Liên Hiệp Thương Mại Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Nguyễn Minh Triết 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0300456925
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trân Minh Phượng Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Nguyễn Như Bảo 35355205 Chưa xác nhận hoàn thành
0102083823
Cty TNHH Uma Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Võ Khắc Thiện 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0106029873
Cty TNHH 2Rek Group Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Trần Thái Điền 35355205 Chưa xác nhận hoàn thành
0300542187
Cty CP Thiết Bị Phụ Tùng Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Trần Thái Điền 35355205 Chưa xác nhận hoàn thành
0300534179
Cty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Quang Mẫn Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Nguyễn Phi Khanh 35355205 Chưa xác nhận hoàn thành
0105464457
Cty TNHH Bible Society Vietnam Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Võ Thúc Hạ 35355205 Chưa xác nhận hoàn thành
0106727571
Cty CP Đầu Tư Aio Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Lê Minh Sơn 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0300376807
Cty CP Đầu Tư Và Xây Dựng An Thịnh Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Lê Minh Sơn 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0300581838
Cty CP In Nông Nghiệp Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Nguyễn Thị Hải Uyên 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0300585487
Cty CP Xây Lắp 6 Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Phạm Quốc Hưng 35355205 Chưa xác nhận hoàn thành
0300362385
Cty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Phạm Quốc Hưng 35355205 Chưa xác nhận hoàn thành
0102710760
Cty CP Tư Vấn Và Truyền Thông Đa Phương Tiện Quảng Phú Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Phạm Quốc Hưng 35355205 Chưa xác nhận hoàn thành
0102574853
Cty TNHH Đầu Tư Hạ Tầng Và Xi Măng Hb Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Trịnh Hoàng Minh 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0105041155
Cty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Nhà Ở H&B Homes Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Trịnh Hoàng Minh 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0104517730
Cty TNHH Đầu Tư Hb Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Trịnh Hoàng Minh 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0107483712
Cty TNHH Kepler Maia Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Vương Trọng Nhân 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0106111341
Cty TNHH Liên Doanh Cơ Điện Daioku Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Võ Văn Luân 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0104963823
Cty TNHH MTV Quản Trị Đầu Tư Và Doanh Nghiệp Hb Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Lê Thị Mỹ Duyên 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0107451358
Cty TNHH Pdb & Associates Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Ngô Văn Hải 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0106886035
Cty TNHH Sun United Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Đoàn Đình Tú 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0101609327
Cty CP Xây Dựng Công Trình Minh Việt Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Phạm Thị Kim Phượng 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0300695842
Cty CP Lâm Nghiệp Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Phan Quế Sương 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0106462477
Cty CP Edoctor Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Huỳnh Thiện Phúc 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0106004646
Cty CP Abtel Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Đỗ Nguyễn Thường Kiệt 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0104030425
Cty CP Điện Lực Licogi 16 Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Đỗ Nguyễn Thường Kiệt 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0300479048
Cty CP Vật Tư Thiết Bị Và Xây Dựng Công Trình 624 Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Đỗ Nguyễn Thường Kiệt 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0101419686
Cty TNHH Viễn Thông An Bình Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Hồ Thụy Bảo Thy 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0105785235
Cty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Thái Bình Dương Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Tô Thanh Tùng 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0108621027
Cty TNHH Markers Vina Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Trịnh Nguyễn Như Hùng 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0107896773
Cty CP Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Havyco Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Nguyễn Thị Trung Tính 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0108275225
Cty CP Thế Giới Bếp Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Nguyễn Thị Trung Tính 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0106764076
Cty CP Xây Dựng Thương Mại Hà Nội Xanh Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Nguyễn Thị Trung Tính 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0108403325
Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phương Thành Công Vinako Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Bùi Văn Quyết 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0107851035
Cty TNHH Xăng Dầu Gazprom Neft Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Bùi Văn Quyết 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0106252568
Cty CP Công Nghệ Logicbuy Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Phan Thị Hồng Hạnh 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0300532936
DNTN Khách Sạn Phương Thy Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Nguyễn Huỳnh Bích Tuyền 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0300451677
Cty CP Xây Dựng Công Trình Giao Thông 710 Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Võ Hoàng Thủy Tiên 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0300428004
Cty CP Cơ Khí Xây Dựng Công Trình 623 Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Võ Hoàng Thủy Tiên 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0107464692
Cty CP Dịch Vụ Và Đầu Tư Công Nghệ Finati Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Võ Hoàng Thủy Tiên 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0300393721
Cty CP Da Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Võ Thành Nhơn 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0105756178
Cty TNHH Đầu Tư Dragon Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Lê Ngọc Nam 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0300376966
Cty TNHH MTV Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Thành Phố Hồ Chí Minh Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Lê Viết Huy 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0300460135
Cty CP Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Kỹ Thuật Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Trần Cẩm Chương 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0101214223
Cty CP Thương Mại Và Phát Triển Công Nghiệp Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Trần Cẩm Chương 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0106550081
Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Đông Đô 8 - Bqp Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Lê Ngọc Hà 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0300440788
Cty CP Đầu Tư, Xây Dựng Và Nạo Vét Đường Thủy Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Lê Ngọc Hà 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0104470105
Cty CP Shark Interior Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Phạm Anh Tuấn 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0108646550
Cty CP Sweethost Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Phạm Anh Tuấn 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0101612880
Cty CP Tập Đoàn Vexilla Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Phạm Anh Tuấn 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0107689135
Cty CP Value Commerce Hub Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Phạm Anh Tuấn 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0107274028
Cty TNHH Đầu Tư Claymore Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Nguyễn Thanh Tùng 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0108605995
Cty TNHH Quan Hệ Tập Đoàn Việt Nhựa Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Trần Thị Trúc Linh 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0102132220
Cty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Toán Viha Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Võ Thụy Thanh Nhã 38412362 Chưa xác nhận hoàn thành
0300649123
Cty TNHH Sông Thanh Đa Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh Nguyễn minh Tùng 35512819 Chưa xác nhận hoàn thành
0108807984
Cty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản Nhật Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Cao Trần Lan Vy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0108949530
Cty CP Devsamurai Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Cao Trần Lan Vy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0300559007
Cty CP Bách Hóa Miền Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Cao Trần Lan Vy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0102353195
Cty CP Đầu Tư Xây Lắp Điện Minh Ngọc Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Cao Trần Lan Vy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0104507274
Cty CP Quốc Tế Logistics Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Đặng Thu Hằng 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0300524808
Cty CP Thanh Bình Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Đặng Thu Hằng 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0300394676
Cty CP Tư Vấn Cấp Thoát Nước Và Môi Trường Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Đặng Thu Hằng 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0106078687
Cty TNHH Cơ Khí & Xây Dựng Hòa Huy Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Đỗ Hải Nhật 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0101385998
Cty TNHH Giao Nhận Vận Tải Việt Hàn Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Hữu Đạt 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0100365942
Cty TNHH Kỹ Thuật Xin Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Lưu Hoàng Huy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0108091348
Cty TNHH MTV Chuyển Động Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Lưu Hoàng Huy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0106269988
Cty TNHH Kyosan Kogyo Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Lưu Hoàng Huy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0300449815
Cty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A & C Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Lưu Hoàng Huy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0106709420
Cty TNHH Newage Media Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nghiêm Thị Hoa Hồng 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0105474624
Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mhp Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Hữu Toàn 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0108911664
Cty TNHH Thương Mại Quốc Tế Tai Wo (Việt Nam) Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Hữu Toàn 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0107028262
Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Hoa Kỳ Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Ngọc Bảo Trân 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0106709332
Cty CP Dịch Vụ Mạnh Thường Quân Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Thị Ngọc Anh 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0106038691
Cty CP Giám Định Thẩm Định Nước Việt Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Thị Ngọc Anh 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0104192835
Cty CP Lữ Hành Tre Việt Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Thị Ngọc Anh 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0107372515
Cty CP Dịch Vụ Sân Bay Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Thị Ngọc Anh 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0201240971
Cty CP Đầu Tư Thương Mại Cộng Hoà Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Thị Ngọc Anh 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0300426504
Cty CP Phát Triển Khoáng Sản 6 Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Thị Ngọc Anh 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0107257375
Cty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Pvn Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Thị Phương Anh 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0300660543
Cty TNHH Dệt Hanshin Vina Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Thị Thu Trang 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0107513357
Cty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Bắc Trường An Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Hoàng Thị Tươi 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0105761121
Cty TNHH Tbl Hà Nội Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Đặng Ngọc Phương Thủy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0101865257
Cty CP Đầu Tư Pitc Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Trần Nguyễn Quốc Việt 54341532 Chưa kê khai
0105287568
Cty CP Xuất Nhập Khẩu Phúc Gia Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Trần Nguyễn Thúy Vy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0300402398
Cty CP Tư Vấn Quy Hoạch Và Xây Dựng Cpc Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Trần Nguyễn Thúy Vy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0300485274
Cty CP Thương Mại Và Xây Dựng Hl-86 Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Trần Nguyễn Thúy Vy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0300586787
Cty CP Thi Công Cơ Giới Và Xây Dựng Đất Việt Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Trần Nguyễn Thúy Vy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0107728024
Cty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hand Decor Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Nhật Huy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0108196573
Cty TNHH Widely Star Logistics Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Hoàng Mạnh Cường 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0104400926
Cty CP Đầu Tư Doha Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Hoàng Mạnh Cường 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0105915759
Cty TNHH Viễn Thông Số Việt Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Hoàng Mạnh Cường 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0300237440
DNTN Nghĩa Nhàn Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Hoàng Mạnh Cường 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0107408874
Cty CP Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Y Tế Topmedic Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Hoàng Ngọc Quý 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0102016538
Cty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Tmg Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Thị Túc 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0300462855
Cty CP Cơ Khí Ngân Hàng Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Hồ Văn Hải 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0300439662
Cty CP Tư Vấn Giao Thông Công Chánh Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Bùi Mạnh Duy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0104508944
Cty TNHH Liên Minh Thiết Kế Quốc Tế Finko Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Bùi Mạnh Duy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0102756236
Cty CP Y Tế Amvgroup Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Trương Văn Hùng 54341532 Chưa kê khai
0106845254
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cát Gia Phúc Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Lưu Đức Thịnh 54341532 Chưa kê khai
0102373593
Cty CP Tin Học - Bản Đồ Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Võ Anh Dũng 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0300377536
Cty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Hoàng Sơn Đạt 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0107501016
Cty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Tiger Việt Nam - Nhật Bản Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Thị Yến Vy 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0106162593
Cty CP Thiết Bị Công Nghệ Nam Phong Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Đặng Thị Thanh Hảo 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0107754507
Cty TNHH Hưng Phúc Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Lệ Song 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0300462608
DNTN Kim Quy Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Trịnh Tiến Hùng 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0106042190
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Tốt Hơn Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Nguyễn Thị Thuỳ Trinh 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0106576001
Cty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Minh Tân Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Đỗ Thành Nhân 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0106544867
Cty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Phương Đông Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Đỗ Thành Nhân 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0106659917
Cty CP Dịch Vụ Hàng Không Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Lưu Quỳnh Chi 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0105867953
Cty CP Đông Đô Việt Nam - Bqp Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Lưu Quỳnh Chi 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0106099895
Cty CP Phòng Cháy Chữa Cháy Kiên Long Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Lưu Quỳnh Chi 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0106326361
Cty TNHH MTV Bảo Anh Chiến Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Lưu Quỳnh Chi 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0104568566
Cty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Chuyên Nghiệp Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Lưu Quỳnh Chi 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0107900405
Cty TNHH Infinity Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Lưu Quỳnh Chi 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0108917761
Cty TNHH Huipeng Technology Chi cục Thống kê Quận Tân Bình Lưu Quỳnh Chi 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0105183907
Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Miatop Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 6-Huỳnh Nguyễn Xuân Trúc 0376559458 Chưa xác nhận hoàn thành
0102637711
Cty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Thăng Long Quốc Tế Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 7-Nguyễn Trần Kiều Diểm 0376559458 Chưa xác nhận hoàn thành
0201304047
Cty TNHH Vận Tải Đức Nhân Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 8-Lê Hoàng Yến Nhi 0376559458 Chưa xác nhận hoàn thành
0106701679
Cty TNHH Thương Mại Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Nam Anh Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 9-Lê Minh Hiếu 0782324638 Chưa xác nhận hoàn thành
0105981494
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Đệ Nhất Hoàng Gia Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 10-Nguyễn Thị Thảo Nhi 0862441179 Chưa xác nhận hoàn thành
0105417739
Cty CP Xuất Nhập Khẩu Và Tư Vấn Maxv Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 11-Phạm Bích Trâm 0376559458 Chưa xác nhận hoàn thành
0104406702
Cty CP Knic Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 23-Vũ Đức Hậu 0862441179 Chưa xác nhận hoàn thành
0300627384
Cty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 23-Vũ Đức Hậu 0862441179 Chưa xác nhận hoàn thành
0300402983
Cty CP Dệt May Thắng Lợi Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 23-Vũ Đức Hậu 0862441179 Chưa xác nhận hoàn thành
0300687619
Cty CP Thực Phẩm Xuất Khẩu Tân Bình Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 24-Phạm Hữu Ngọc 0782324638 Chưa xác nhận hoàn thành
0103065993
Cty CP Hợp Tác Và Phát Triển Truyền Thông Nbn Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 24-Phạm Hữu Ngọc 0782324638 Chưa xác nhận hoàn thành
0108360720
Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Sài Gòn Asia Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 26-Đinh Kỳ Sinh 0782324638 Chưa xác nhận hoàn thành
0300360123
Cty TNHH MTV Vũ Ánh Chính Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 29-Trần Thanh Ngon 54088323 Chưa xác nhận hoàn thành
0300607282
Cty CP Nước Ngầm Ii Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 31-Lê Hoàng Long 54088323 Chưa xác nhận hoàn thành
0105372580
Cty CP Abg Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 31-Lê Hoàng Long 54088323 Chưa xác nhận hoàn thành
0106158639
Cty CP Vinaeco Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 31-Lê Hoàng Long 54088323 Chưa xác nhận hoàn thành
0300688732
Cty CP Hiệp Phát Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 32-Vũ Hoàng Thiên Vĩ 54088323 Chưa xác nhận hoàn thành
0109064724
Cty CP K-Beauty Worldwide Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 45-Phạm Tấn Khải 0376559458 Chưa xác nhận hoàn thành
0105973207
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Dh Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 45-Phạm Tấn Khải 0376559458 Chưa xác nhận hoàn thành
0107503729
Cty TNHH Công Nghệ Gigi Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 50-Nguyễn Mai Phương 0782324638 Chưa xác nhận hoàn thành
0104753255
Cty TNHH Truyền Thông Đa Phương Tiện Sen Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 52-Võ Tuấn Kiệt 0376559458 Chưa xác nhận hoàn thành
0106169285
Cty CP Demax Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 54-Trần Ngọc Tú Trinh 0862441179 Chưa xác nhận hoàn thành
0106314616
Cty CP Nội Thất Và Vật Liệu Hoàn Thiện Đinh Hoàng Gia Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 54-Trần Ngọc Tú Trinh 0862441179 Chưa xác nhận hoàn thành
0109109502
Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phân Phối B&M Group Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 64-Lê Thị Họp 0782324638 Chưa xác nhận hoàn thành
0106669400
Cty CP Thiết Bị Y Tế Hoành Luân Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 71-Hoàng Tú Anh 0123456857 Chưa xác nhận hoàn thành
0300645496
Cty TNHH TmDV Xây Dựng Chấn Hưng Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 73-Trần Thị Quyền Linh 0782324638 Chưa xác nhận hoàn thành
0300667154
Cty TNHH Chế Biến Thủy Hải Sản Xuất Khẩu Việt Phú Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 80-Vũ Trần Thanh Phương 0782324902 Chưa xác nhận hoàn thành
0100519952
Cty TNHH Cty TNHH Xây Dựng Á Đông Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 80-Vũ Trần Thanh Phương 0782324902 Chưa xác nhận hoàn thành
0300259518
DNTN Thiết Kế Văn Đức Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 82-Nguyễn Thị Cẩm Phượng 0814524133 Chưa xác nhận hoàn thành
0102769563
Cty TNHH Xây Dựng Thăng Nghiệp Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 83-Kiều Mỹ Duyên 0706264491 Chưa xác nhận hoàn thành
0300659770
Cty CP Nova Richstar Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 86-Trịnh Hoài Đức 0782324902 Chưa xác nhận hoàn thành
0101058623
Cty TNHH Thương Mại & Du Lịch Anh Phương Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 87-Phạm thị Kim Hương 0814524133 Chưa xác nhận hoàn thành
0101886708
Cty CP Công Nghệ - Truyền Thông Apm Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 91-Hoàng Nhựt Minh 0376556458 Chưa xác nhận hoàn thành
0101795271
Cty CP Giáo Dục Trường Công Nghệ - Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 91-Hoàng Nhựt Minh 0376556458 Chưa xác nhận hoàn thành
0102292062
Cty CP Dệt - May - Thời Trang Quốc Tế Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 91-Hoàng Nhựt Minh 0376556458 Chưa xác nhận hoàn thành
0105482618
Cty CP Du Lịch Hàng Không Hà Nội Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 91-Hoàng Nhựt Minh 0376556458 Chưa xác nhận hoàn thành
0105956603
Cty CP Apg Quốc Tế Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 91-Hoàng Nhựt Minh 0376556458 Chưa xác nhận hoàn thành
0107880413
Cty TNHH Jj Actcall Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Hoàng Thị Vân 02838456820 Chưa xác nhận hoàn thành
0300657519
Cty CP Ong Mật Tp Hồ Chí Minh Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Hoàng Thị Vân 02838456820 Chưa xác nhận hoàn thành
0108786614
Cty CP D'Oro Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Hoàng Thị Vân 02838456820 Chưa xác nhận hoàn thành
0108546806
Cty CP Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Phúc Vinh Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Trần Thanh Nhạt 02838456837 Chưa xác nhận hoàn thành
0108624980
Cty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Hs Hà Nội Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Nguyễn Hữu Đạt 0938831931 Chưa xác nhận hoàn thành
0300580295
Cty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Cosevco Phương Nam Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Nguyễn Hữu Đạt 0938831931 Chưa xác nhận hoàn thành
0300580961
Cty CP Giống Thủy Cầm Trung Ương Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Đặng Hoàng Bảo Nhi 0899514708 Chưa xác nhận hoàn thành
0108595923
Cty CP Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thingo Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Đặng Hoàng Bảo Nhi 0899514708 Chưa xác nhận hoàn thành
0300562514
Cty CP Thương Mại Tổng Hợp Miền Nam Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Nguyễn Hoàng Minh Hiếu 0352554206 Chưa xác nhận hoàn thành
0106592571
Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nguồn Sống Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Nguyễn Quỳnh Trâm 0903824421 Chưa xác nhận hoàn thành
0103717670
Cty TNHH S.T.E.I.D.I.N.G.E.R Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Nguyễn Quỳnh Trâm 0903824421 Chưa xác nhận hoàn thành
0300521758
Cty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Nguyễn Lê Trang Thanh 02838456820 Chưa xác nhận hoàn thành
0300444623
Cty CP Xuất Nhập Khẩu Và Phát Triển Văn Hóa Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Nguyễn Lê Trang Thanh 02838456820 Chưa kê khai
0109247647
Cty CP Transforming Business House Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Vũ Thị Thanh Vân 0923895414 Chưa xác nhận hoàn thành
0300183805
DNTN Hoa Phượng Đỏ Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Vũ Thị Thanh Vân 0923895414 Chưa xác nhận hoàn thành
0106562584
Cty CP Bất Động Sản Hà Khanh Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Nguyễn Thị Mỹ Linh 02838456820 Chưa xác nhận hoàn thành
0107543753
Cty CP Ekid Studio Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Nguyễn Thị Mỹ Linh 02838456820 Chưa xác nhận hoàn thành
0101859535
Cty TNHH Kỹ Thuật Số Truyền Thông Tương Tác Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Nguyễn Thị Mỹ Linh 02838456820 Chưa xác nhận hoàn thành
0300428854
Cty CP Kỹ Thuật Xây Dựng Phú Nhuận Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Đậu Thị Lựu 02838456837 Chưa xác nhận hoàn thành
0107792414
Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Gia Hưng Phát Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Trịnh Trần Vị Thủy 0906693480 Chưa xác nhận hoàn thành
0108480591
Cty TNHH Teru Denso Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Nguyễn Thị Kim Ngân 0923895414 Chưa xác nhận hoàn thành
0105806044
Cty TNHH Aastudio Design Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Nguyễn Thị Kim Ngân 0923895414 Chưa xác nhận hoàn thành
0105994990
Cty CP Trao Đổi Và Hợp Tác Quốc Tế Global Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Lê Thị Ngọc Châu 02838456837 Chưa xác nhận hoàn thành
0106436780
Cty CP Tư Vấn, Đào Tạo Và Xúc Tiến Đầu Tư Apex Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Võ Thị Thúy Quỳnh 0352554206 Chưa kê khai
0109150878
Cty CP Konnit Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Võ Thị Thúy Quỳnh 0352554206 Chưa xác nhận hoàn thành
0108791910
Cty TNHH Delta - Skynet Inc Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận Phạm Thị Thu Ngân 0903824421 Chưa xác nhận hoàn thành
0105293554
Cty CP Bioscope Việt Nam Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Trần Thị Triêu Nhật 0903900554 Chưa xác nhận hoàn thành
0300476488
Cty CP Địa Ốc 9 Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Thị Lan 0906864676 Chưa xác nhận hoàn thành
0300392799
Cty CP Khoáng Sản Và Đầu Tư Sài Gòn Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Trần Thị Phương 0968102481 Chưa xác nhận hoàn thành
0201560594
Cty TNHH Hàng Hải Thiên Ân Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Trần Thị Phương 0968102481 Chưa xác nhận hoàn thành
0300378480
Cty CP Nhà Tiền Chế Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Đoàn Thị Thanh Thúy 0962484566 Chưa xác nhận hoàn thành
0300547065
Cty CP Xây Dựng 41 Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Lý Nguyễn ánh Hồng 0903900554 Chưa xác nhận hoàn thành
0300558437
Cty CP Xây Dựng Thủy Lợi Me Co Sài Gòn Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Lý Nguyễn ánh Hồng 0903900554 Chưa xác nhận hoàn thành
0106234350
Cty CP Vinatex Quốc Tế Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Lý Nguyễn ánh Hồng 0903900554 Chưa xác nhận hoàn thành
0102659641
Cty TNHH Đầu Tư Phát Triển Phú Khang Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Phan Thị Mỹ Hạnh 0903900554 Chưa xác nhận hoàn thành
0108076526
Cty TNHH Hồng Ý Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Trần Ngọc Hương 0974454779 Chưa xác nhận hoàn thành
0201881157
Cty TNHH Mtv Thương Mại Xăng Dầu Trường Phúc Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Võ Ngọc Hậu 0906864676 Chưa xác nhận hoàn thành
0108654713
Cty TNHH Sản Xuất Nội Thất Gỗ Việt Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Trần Văn Hưởng 0968102481 Chưa xác nhận hoàn thành
0107376647
Cty TNHH Satsukikai Việt Nam Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Tống Ngọc Nhân 0968102481 Chưa xác nhận hoàn thành
0106867635
Cty TNHH The Magic Việt Nam Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Tống Ngọc Nhân 0968102481 Chưa xác nhận hoàn thành
0108476926
Cty TNHH Thương Mại May Mặc Wise Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Đoàn Hoàng Bình 0962484566 Chưa xác nhận hoàn thành
0103640435
Cty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dệt May Việt Nam Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Đức Tuyền 0962484566 Chưa xác nhận hoàn thành
0201074604
Cty CP Penthomes Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Đoàn Thị Thùy Trang 0962484566 Chưa xác nhận hoàn thành
0107838588
Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vạn Phú Điền Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Tôn Hoàng Bảo Long 0778704266 Chưa xác nhận hoàn thành
0102594320
Cty CP Phát Triển Hạ Tầng Công Nghiệp & Sản Xuất Kinh Doanh Dệt May Việt Nam Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Lưu Tấn Tài 0903771619 Chưa kê khai
0300383441
Cty CP Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ An Khang Land Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Xuân Trà 0937501469 Chưa xác nhận hoàn thành
0300405952
Cty CP Thực Phẩm Và Dịch Vụ Sài Gòn Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Cao Văn Hùng 0909705751 Chưa xác nhận hoàn thành
0107864683
Cty CP Quang Điện Phú Khánh Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Cao Văn Hùng 0909705751 Chưa xác nhận hoàn thành
0300562666
Cty CP Xây Dựng 48 Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Văn Anh 0909123456 Chưa xác nhận hoàn thành
0108359080
Cty TNHH Difc Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Hồ Thanh Phú 0902760870 Chưa xác nhận hoàn thành
0104169674
Cty CP Trường Tiền Holdings Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Hồ Thanh Phú 0902760870 Chưa kê khai
0107405778
Cty CP Học Viện Thiền & Yoga Việt Nam Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Vũ Đình Huấn 0903675304 Chưa kê khai
0300425187
Cty CP Xây Dựng Công Trình Giao Thông 610 Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Vũ Đình Huấn 0903675304 Chưa xác nhận hoàn thành
0107518524
Cty TNHH Mì Cay Seoul Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Thị Hồng Huệ 0909123456 Chưa xác nhận hoàn thành
0107979130
Cty TNHH Thiết Bị Htv Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức La Ngọc Trân 0383144141 Chưa xác nhận hoàn thành
0102146199
Cty CP I Chi Việt Nam Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Tấn Trung 0935523244 Chưa xác nhận hoàn thành
0101371265
Cty CP Vận Tải Và Chuyển Phát Nhanh An Pha Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Hoàng Thị Thủy 0935523244 Chưa xác nhận hoàn thành
0300558980
Cty CP Xây Dựng 46 Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Hoàng Thị Thủy 0935523244 Chưa kê khai
0108866482
Cty CP Quảng Cáo Và Truyền Thông Koi Studio Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Hoàng Thị Thủy 0935523244 Chưa xác nhận hoàn thành
0101231652
Cty CP Công Nghiệp Hoàng Mai Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Thị Thùy Vân 0865121542 Chưa xác nhận hoàn thành
0300607067
Cty CP Nông Thổ Sản Việt Nam Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Văn Luân 0326104174 Chưa kê khai
0300557070
Cty CP Xây Dựng 43 Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Hoàng Tuấn 0373476398 Chưa kê khai
0108127379
Cty CP Xây Dựng Sky Hà Nội Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Hoàng Tuấn 0373476398 Chưa xác nhận hoàn thành
0105641339
Cty CP Xây Dựng Và Nội Thất Hồng Phong Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Hoàng Tuấn 0373476398 Chưa xác nhận hoàn thành
0105926648
Cty TNHH Đầu Tư Phát Triển Y Tế Châu Á Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Trương Quốc Thảo 0933308603 Chưa xác nhận hoàn thành
0300461403
Cty TNHH Cơ Khí Ô Tô Phát Triển Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Trương Quốc Thảo 0933308603 Chưa xác nhận hoàn thành
0300142421
DNTN Thương Mại Và Dịch Vụ Trí Thiện Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Võ Thị Kim Ngân 0909123456 Chưa xác nhận hoàn thành
0108381287
Cty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Td House Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Xuân Trường 0934231189 Chưa xác nhận hoàn thành
0300191122
DNTN Thương Mại Mỵ Lương Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Dương Minh Bảo 0986930165 Chưa xác nhận hoàn thành
0105326866
Cty TNHH Truyền Thông Ureka Việt Nam Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Lê Thị Độ 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0107795944
Cty CP Nông Nghiệp Baf Việt Nam Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Phạm Ngọc Phương Linh 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0108701025
Cty CP Giải Pháp Công Nghệ Toàn Cầu Mobile Labor Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Phạm Ngọc Phương Linh 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0201951220
Cty CP Hl 99 Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Phạm Ngọc Phương Linh 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0107933880
Cty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Tosan Vina Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Thị Oanh 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0106113821
Cty TNHH An Huy Lợi Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Thị Oanh 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0107249092
Cty TNHH Chang Ju Holdings Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Thị Oanh 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0106342356
Cty TNHH Midong Việt Nam E&C Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Phạm Văn Lực 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0101633464
Cty TNHH Tư Vấn Hải Sơn Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Thị Khánh Huyền 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0103948533
Cty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Taz Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Lê Hiền Hòa 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0300487352
Cty CP Dịch Vụ Hàng Hải Và Du Lịch Sài Gòn Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Lê Hiền Hòa 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0107747891
Cty TNHH Ltt Dfs Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Trần Thị Vân 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0107401780
Cty TNHH Kỹ Thuật Và Vận Tải Quốc Tế Minh Long Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Trần Thị Vân 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0107405880
Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Ngs Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Mai Lê Ngân Trâm 02837470294 Chưa kê khai
0102612594
Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Thế Sơn Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Mai Lê Ngân Trâm 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0107507064
Cty TNHH Nippon Interia Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Huỳnh Thị Tuyết Nhi 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0108387031
Cty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Gia Ngọc Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Huỳnh Thị Tuyết Nhi 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0100573318
Cty TNHH Kỹ Thuật Thuận Thành Chuyển Đổi Từ Cty TNHH Thuận Thành Có Gcn Đkkd Số: 044512 Do Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Chu Kim Chung 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0202018585
Cty TNHH International Emoixx Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Chu Kim Chung 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0201283340
Cty CP Tập Đoàn Vững An Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Huỳnh Tấn Cường 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0104506062
Cty CP Tập Đoàn Lữ Hành Quốc Tế Trung Quốc Việt Nam Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Huỳnh Tấn Cường 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0105585885
Cty CP Tập Đoàn Đầu Tư Xây Dựng Á Đông Hpp Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Huỳnh Tấn Cường 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0202018592
Cty TNHH Phamtrac Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Hà Văn Cảnh 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0300451902
Cty CP Xây Dựng Thương Mại Thái Dương Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Lê Hiền Hòa 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0108780468
Cty TNHH Đầu Tư Vneco Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Đăng Trường 02837470294 Chưa kê khai
0107736829
Cty CP Từ Thiện Xã Hội Cổ Mật Giao Long Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Thanh Tùng 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0300605479
Cty CP Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 4 Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Văn Hoàn 0968594355 Chưa kê khai
0300449195
Cty CP Quảng Cáo Và Hội Chợ Thương Mại Quốc Tế Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Phan Thị Hoài 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0107545454
Cty CP Bidglobal Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Phan Thị Hoài 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0108100105
Cty CP Đầu Tư F&S Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Phan Thị Hoài 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0106227297
Cty CP Dược Nam Yên Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Phan Thị Hoài 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0102229134
Cty CP Kỹ Thuật Hàng Hải Dầu Khí Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Phan Thị Hoài 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0105545145
Cty CP Công Nghệ Và Truyền Thông Ngành Nước Setfil Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Phan Thị Hương 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0106877418
Cty CP Đầu Tư Lmc Holdings Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Phan Thị Hương 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0101573335
Cty TNHH Handee Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Vũ Thị Thanh Hương 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0300222236
Hoạt động ngắn hạn CCT/Q.2 Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức PHẠM THỊ ANH 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0106207396
Cty CP Đào Tạo Và Phát Triển Kỹ Năng Sống S-Life Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Đào Quang Hiệp 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0104981660
Cty CP Đầu Tư Và Quản Lý Châu Á Abs Group Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Đào Quang Hiệp 02837470294 Chưa kê khai
0106782981
Cty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Phân Bón Và Nông Sản Hiển Đăng Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Huỳnh Thị Mỹ linh 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0101022659
Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Xuyên Lục Địa Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Huỳnh Thị Mỹ linh 02837470294 Chưa kê khai
0107390190
Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Hưng Thịnh Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Minh Đặng 02837470294 Chưa kê khai
0106516468
Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Sơn Tùng Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Nguyễn Minh Đặng 02837470294 Chưa kê khai
0107278696
Cty TNHH Sammaict Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Tạ Văn Thắng 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0104823953
Cty TNHH Thiết Bị Điện Thăng Long Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Tạ Văn Thắng 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0300687104
DNTN Cầm Đồ Thương Tín Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Lê Vũ Hoàng Châu 0919141218 Chưa xác nhận hoàn thành
0103063379
Cty CP Tập Đoàn Đông Phương Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Lê Võ Bảo Châu 0919141218 Chưa xác nhận hoàn thành
0104157566
Cty TNHH Coric Việt Nam Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Mai Thanh Hà 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0100967506
Cty CP Tập Đoàn Đá Quý Và Trang Sức Toàn Cầu Hamana Chi cục Thống kê TP. Thủ Đức Đào Tiến Đại 02837470294 Chưa xác nhận hoàn thành
0106389611
Cty CP Phát Triển Bóng Đá Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 3 Nguyễn Ngọc Hải 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300691220
Cty CP Xuất Nhập Khẩu Rau Quả Chi cục Thống kê Quận 3 Nguyễn Ngọc Hải 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0106077059
Cty CP Phim Thiên Ngân Chi cục Thống kê Quận 3 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0103086922
Cty CP Phát Triển Truyền Thông Và Công Nghệ Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Hoàng Phúc 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0102288997
Cty CP Digital Marketing Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Hoàng Phúc 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0108276596
Cty TNHH Gene Friend Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Hoàng Phúc 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300666552
Cty TNHH Columbia Asia (Việt Nam) Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Hoàng Phúc 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0201630033
Cty CP Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Thu Ngân Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Hoàng Phúc 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300396948
Cty CP Địa Ốc Thủ Thiêm Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Hoàng Phúc 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300469392
Cty CP Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc Iii Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Hoàng Phúc 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300469106
Cty CP Du Lịch Hòa Bình Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 3 Dư Thị Thanh Xuân 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0101510906
Cty CP Công Nghệ Du Lịch Gotadi Chi cục Thống kê Quận 3 Dư Thị Thanh Xuân 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0104344157
Cty CP Fit Cosmetics Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Thị Ngọc Hà 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0106588790
Cty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Y Tế T&C Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Gia Bảo 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0107766904
Cty CP Đào Tạo Và Tư Vấn Giáo Dục Mỹ Thuật Bụi Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Gia Bảo 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300420157
Cty CP Tư Vấn Xây Dựng Điện 2 Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Gia Bảo 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300478397
Cty CP Mỹ Thuật Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Hồng Phương 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300604965
Cty CP Hoàn Mỹ Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Hồng Phương 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300568442
Cty TNHH Khách Sạn Du Lịch Sài Gòn Star Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Gia Trực 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300520465
Cty CP Mắt Kính Sàigòn Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Gia Trực 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0107545260
Cty CP Phát Triển Giáo Dục Ss Global Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Gia Trực 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0101595681
Cty CP Phim Thiên Ngân Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Gia Trực 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300563807
Cty CP Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Chi cục Thống kê Quận 3 Dư Lê Thảo Uyên 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0107320027
Cty CP Holdings Service Chi cục Thống kê Quận 3 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0106211586
Cty TNHH Mar6 Chi cục Thống kê Quận 3 Nguyễn Thị Phương Uyên 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0105405331
Cty TNHH Tư Vấn Và Truyền Thông C3 Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 3 Nguyễn Thị Phương Uyên 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0106302201
Cty TNHH Vua Biển - Đàm Vĩnh Hưng Chi cục Thống kê Quận 3 Trần Hữu Tất 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0101169115
Cty TNHH Vietnam International Adjuster Chi cục Thống kê Quận 3 Trần Hữu Tất 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0103762698
Cty TNHH Tự Động Hóa Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 3 Đậu Trọng Sửu 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300450673
Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu Chi cục Thống kê Quận 3 Trương Minh Ngọc 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0105914970
Cty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Cmn Chi cục Thống kê Quận 3 Trần Quan Lộc 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0108558488
Cty TNHH Super-Chain Logistics Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 3 Ngô Thị Phượng Đào 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300513041
Cty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh Chi cục Thống kê Quận 3 Ngô Thị Phượng Đào 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0107552733
Cty CP Luckysky Chi cục Thống kê Quận 3 Trương Minh Thư 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0107880639
Cty TNHH Kinh Doanh Thương Mại An Hưng Chi cục Thống kê Quận 3 Trương Minh Thư 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0201914638
Cty TNHH Thương Mại Baby Mum Chi cục Thống kê Quận 3 Nguyễn Thị Bích Hường 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0106587719
Cty TNHH Tdt Việt Thái Chi cục Thống kê Quận 3 Trần Sỹ Tín 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0101335034
Cty CP Pison Chi cục Thống kê Quận 3 Mai Văn Hùng 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0106296036
Cty CP Thương Mại Đầu Tư Ms Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 3 Phạm Thị Dao 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300566614
Cty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi Ii Chi cục Thống kê Quận 3 Đinh Thị Thuỳ Dung 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0107629489
Cty TNHH Kinh Doanh Gỗ Sao Biển Đông Chi cục Thống kê Quận 3 Phan Huy Thường 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0108270273
Cty CP Hộp Sưu Tập Chi cục Thống kê Quận 3 Lê Thị Chương 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0106309729
Cty TNHH Th Fine Foods Chi cục Thống kê Quận 3 Phan Tuấn Đạt 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0102150780
Cty CP Tập Đoàn Tài Chính Á Châu Chi cục Thống kê Quận 3 Phan Tuấn Đạt 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0108602472
Cty TNHH Quản Lý Đầu Tư Bội Tăng Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 10 Vũ Trần Ngọc Thủy 0909590780 Chưa xác nhận hoàn thành
0300396916
Cty CP Giáo Dục G Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 10 Nguyễn Thị Thu Thảo 02838639928 Chưa xác nhận hoàn thành
0300634374
Cty CP Cơ Khí Lâm Nghiệp Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 10 Nguyễn Thị Thu Thảo 02838639928 Chưa xác nhận hoàn thành
0101544045
Cty TNHH Kỹ Nghệ Môi Trường Chi cục Thống kê Quận 10 Phạm Thị Thu Trang 0909590780 Chưa xác nhận hoàn thành
0106912888
Cty CP Y Việt - Phòng Khám Bệnh Viện Đại Học Y Dược 1 Chi cục Thống kê Quận 10 Trần Thị Hạnh 0909590780 Chưa kê khai
0105957043
Cty TNHH Five Tech Chi cục Thống kê Quận 10 Nguyễn Trọng Hoàn 02838639950 Chưa xác nhận hoàn thành
0300183812
DNTN Dịch Vụ Khách Sạn Nhất Nhất Chi cục Thống kê Quận 10 Lê Nguyễn Trung Sinh 02838639928 Chưa xác nhận hoàn thành
0300213376
DNTN Linh Giang Chi cục Thống kê Quận 10 Lê Nguyễn Trung Sinh 02838639928 Chưa xác nhận hoàn thành
0101971424
Cty CP Jv - It Chi cục Thống kê Quận 10 Lê Cao Hoàng Hải 0837470477 Chưa xác nhận hoàn thành
0102821735
Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trần Thịnh Chi cục Thống kê Quận 10 Đoàn Thanh Bình 0837470477 Chưa xác nhận hoàn thành
0300417732
Cty CP Xuất Nhập Khẩu Da Giầy Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 10 Đoàn Văn Thái 0837470477 Chưa xác nhận hoàn thành
0300371598
DNTN Triêu Nhật Chi cục Thống kê Quận 10 Lê Cao Hoàng Long 0909590780 Chưa xác nhận hoàn thành
0107986850
Cty TNHH Y Tế Âu Lạc Chi cục Thống kê Quận 10 Lê Cao Hoàng Long 0909590780 Chưa xác nhận hoàn thành
0107340270
Cty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 10 Nguyễn Thị Quyên 02838639928 Chưa xác nhận hoàn thành
0105821275
Cty CP Đầu Tư Xây Dựng & Phát Triển Thương Mại Nam Đại Phát Chi cục Thống kê Quận 10 Nguyễn Chi Gia Bảo 02838639928 Chưa xác nhận hoàn thành
0107437032
Cty CP Dược Hapu Chi cục Thống kê Quận 10 Nguyễn Chi Gia Bảo 02838639928 Chưa xác nhận hoàn thành
0101575357
Cty CP Đầu Tư Nam Hải Chi cục Thống kê Quận 10 Nguyễn Chi Gia Bảo 02838639928 Chưa xác nhận hoàn thành
0300485475
Cty CP Du Lịch Văn Hoá Suối Tiên Chi cục Thống kê Quận 10 Nguyễn Chi Gia Bảo 02838639928 Chưa xác nhận hoàn thành
0109086608
Cty CP Tập Đoàn Đầu Tư Ht Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 10 Vũ Ngọc Đan Thanh 0837470477 Chưa xác nhận hoàn thành
0107872927
Cty CP Nhân Lực Hospitality Pacific Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 10 Vũ Ngọc Đan Thanh 0837470477 Chưa xác nhận hoàn thành
0108439709
Cty CP Công Nghệ Kết Nối Chuỗi Khối - Kardiachain Chi cục Thống kê Quận 10 Lê Cao Cường 02838639950 Chưa xác nhận hoàn thành
0201785446
Cty CP Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Apec Chi cục Thống kê Quận 10 Lê Cao Cường 02838639950 Chưa xác nhận hoàn thành
0300482019
Cty CP Thương Mại Đầu Tư Vimec Chi cục Thống kê Quận 10 Lê Cao Cường 02838639950 Chưa xác nhận hoàn thành
0300399096
Cty CP Nhựa Đông Phương Chi cục Thống kê Quận 11 Phan Hữu Minh Hạnh 0918622616 Chưa xác nhận hoàn thành
0300384357
Cty CP Rạng Đông Holding Chi cục Thống kê Quận 11 Mã Tuấn Thanh 0902984838 Chưa kê khai
0300435234
VPLS Phan Thị Thanh Hậu Chi cục Thống kê Quận 11 Nguyễn Hoàng Tuấn 0932734546 Chưa xác nhận hoàn thành
0300347281
Công Ty TNHH Bao Bì Và Sản Xuất Vĩnh Tuấn Kiệt Chi cục Thống kê Quận 11 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 0938337484 Chưa xác nhận hoàn thành
0300314102
DNTN Thương Mại In Hưng Thịnh Phát Chi cục Thống kê Quận 11 Nguyễn Huy Quang 0928421777 Chưa xác nhận hoàn thành
0300428540
DNTN Si Mi Li Phương Chi cục Thống kê Quận 11 Nguyễn Trường Yên 0947982983 Chưa xác nhận hoàn thành
0300417154
Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Ngọc Thuận Phong Chi cục Thống kê Quận 11 Nguyễn Hoài Ân 0908847776 Chưa xác nhận hoàn thành
0108244097
CôNG TY TNHH THươNG MạI Gỗ TRườNG THANH Chi cục Thống kê Quận 11 Voòng Nhịt Minh 0933990646 Chưa xác nhận hoàn thành
0107484233
CôNG TY TNHH THươNG MạI ICHIGO VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 11 Voòng Nhịt Minh 0933990646 Chưa xác nhận hoàn thành
0105768367
Cty CP Tập Đoàn Vengroup Chi cục Thống kê Quận 11 Trịnh Hoàng Nhân 0909 151 332 Chưa xác nhận hoàn thành
0300395447
VPLS Trần Từ Nhân Chi cục Thống kê Quận 11 Trịnh Hoàng Nhân 0909 151 332 Chưa xác nhận hoàn thành
0300599056
Cty TNHH TM Và DV Tuyết Oanh Chi cục Thống kê Quận 11 Trần Thị Diễm Phương 0765432665 Chưa xác nhận hoàn thành
0106000031
Cty TNHH Y Học Cổ Truyền Lê Thái Tôn Chi cục Thống kê Quận 11 Trần Thị Diễm Phương 0765432665 Chưa xác nhận hoàn thành
0104232943
Cty CP Đầu Tư Phát Triển Hữu Phú Chi cục Thống kê Quận 11 Nguyễn Thị Hiệp Vương 0976760039 Chưa xác nhận hoàn thành
0300689990
Cty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Thuận Việt Chi cục Thống kê Quận 11 Nguyễn Thị Hiệp Vương 0976760039 Chưa xác nhận hoàn thành
0300655293
Cty CP Xây Dựng Du Lịch Và Thương Mại Seaprodex Chi cục Thống kê Quận 11 Nguyễn Thị Hiệp Vương 0976760039 Chưa xác nhận hoàn thành
0300666400
Cty CP In Bao Bì Và Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Chi cục Thống kê Quận 4 Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc 0901844692 Chưa xác nhận hoàn thành
0300683847
Cty CP Đường Khánh Hội Chi cục Thống kê Quận 4 Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc 0901844692 Chưa xác nhận hoàn thành
0200771190
Cty CP Logistics Cảng Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 4 Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc 0901844692 Chưa xác nhận hoàn thành
0300494021
Cty CP In Và Dịch Vụ Thương Mại Khánh Hội Chi cục Thống kê Quận 4 Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc 0901844692 Chưa xác nhận hoàn thành
0104622767
Cty CP Golden Dragon Corporate Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 4 Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc 0901844692 Chưa xác nhận hoàn thành
0105749371
Cty CP Tư Vấn Doanh Nghiệp Ttc Chi cục Thống kê Quận 4 Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc 0901844692 Chưa xác nhận hoàn thành
0106940740
Cty CP Công Nghệ Verichains Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 4 Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc 0901844692 Chưa xác nhận hoàn thành
0106871776
Cty CP Đầu Tư Sản Xuất Và Kinh Doanh Gb-Tea Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 4 Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc 0901844692 Chưa xác nhận hoàn thành
0108330885
Cty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Vương Bảo Sơn Chi cục Thống kê Quận 4 Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc 0901844692 Chưa xác nhận hoàn thành
0101292447
Cty TNHH Archetype Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 4 Trương Hoàng Ân 079094001632 Chưa xác nhận hoàn thành
0300515472
Cty CP Adec Chi cục Thống kê Quận 4 Nguyễn Ngọc Chinh 02838253925 Chưa xác nhận hoàn thành
0300669828
Cty CP Dệt Lưới Sàigòn Chi cục Thống kê Quận 4 Nguyễn Ngọc Chinh 02838253925 Chưa xác nhận hoàn thành
0300692986
Cty TNHH Thủy Tinh Malaya Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 4 Phạm Thanh Hòa 02838253925 Chưa xác nhận hoàn thành
0101576343
Cty TNHH Tư Vấn Bảo Và Đồng Sự Chi cục Thống kê Quận 4 Phạm Thanh Hòa 02838253925 Chưa xác nhận hoàn thành
0300643121
DNTN Trăng Mật Chi cục Thống kê Quận 4 Lê Hùng Vương 0898347577 Chưa xác nhận hoàn thành
0104523389
Cty TNHH Koam Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 4 Ngô Thị Thái Hiền 0902064539 Chưa xác nhận hoàn thành
0108872648
Cty TNHH Bất Động Sản Quốc Tế E- House Chi cục Thống kê Quận 4 Trần Thành Đạt 0707308369 Chưa xác nhận hoàn thành
0300361977
Cty CP Kỹ Thuật Xây Dựng Và Vật Liệu Xây Dựng Chi cục Thống kê Quận 4 Trần Thành Đạt 0707308369 Chưa xác nhận hoàn thành
0105235150
Cty TNHH Giám Định C&S Chi cục Thống kê Quận 4 Trần Lê Đình Phương 1 0385157272 Chưa xác nhận hoàn thành
0102056001
Cty TNHH Cotecna Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 4 Trần Lê Đình Phương 1 0385157272 Chưa xác nhận hoàn thành
0107343842
Cty TNHH Xây Lắp Và Hoàn Thiện Công Trình Ttp Chi cục Thống kê Quận 4 Đinh Quang Phúc 0932095002 Chưa xác nhận hoàn thành
0104763704
Cty TNHH Melilea Quốc Tế Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 4 Đặng Y Bình 0933121014 Chưa xác nhận hoàn thành
0300636847
DNTN Khách Sạn Sông Hương Chi cục Thống kê Quận 4 Nguyễn Viết Tiến 0984889854 Chưa xác nhận hoàn thành
0300660222
DNTN Trung Hiền Chi cục Thống kê Quận 4 Nguyễn Viết Tiến 0984889854 Chưa xác nhận hoàn thành
0300100372
DNTN Đại Quang Chi cục Thống kê Quận 4 Nguyễn Viết Tiến 0984889854 Chưa xác nhận hoàn thành
0100778756
Cty TNHH Mslgroup (Việt Nam) Chi cục Thống kê Quận 4 Nguyễn Thành Duy 0902895492 Chưa xác nhận hoàn thành
0107658063
Cty TNHH Kec Vina Chi cục Thống kê Quận 4 Nguyễn Thành Duy 0902895492 Chưa xác nhận hoàn thành
0107541611
Cty TNHH Golden Care Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 5 Nguyễn Văn Hai 2S 034 720 9925 Chưa xác nhận hoàn thành
0109195903
Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại An Khánh Chi cục Thống kê Quận 5 Nguyễn Văn Hai 2S 034 720 9925 Chưa xác nhận hoàn thành
0300598119
Cty CP Bách Hóa Điện Máy Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 5 Nguyễn Thị Yến Nhạn 2N 082 225 2131 Chưa xác nhận hoàn thành
0105265243
Cty CP Thương Mại Công Nghiệp Quốc Tế Gbi Chi cục Thống kê Quận 5 Lê Thị Thủy Tiên 1TB 082 771 7473 Chưa xác nhận hoàn thành
0300467204
DNTN Thương Mại Đồng Phát Chi cục Thống kê Quận 5 Phạm Khải Hoàng 1HA 078 318 9061 Chưa xác nhận hoàn thành
0300379815
DNTN Tân Chiến Thắng Chi cục Thống kê Quận 5 Phạm Khải Hoàng 1HA 078 318 9061 Chưa xác nhận hoàn thành
0300234496
Cty TNHH Bùi Duy Thọ Chi cục Thống kê Quận 5 Nguyễn Đức Thịnh 1HB 082 927 6893 Chưa xác nhận hoàn thành
0104115414
Cty CP Kem An Minh Chi cục Thống kê Quận 5 Tăng Phúc Minh Quang 1Q 081 541 8837 Chưa kê khai
0104115527
Cty CP Pizza Ngon Chi cục Thống kê Quận 5 Tăng Phúc Minh Quang 1Q 081 541 8837 Chưa kê khai
0107709977
Cty TNHH Color Pro Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 5 Phạm Bích Trâm 1H 082 946 7420 Chưa xác nhận hoàn thành
0300237916
Cty TNHH Nguyễn Tấn Phong Chi cục Thống kê Quận 5 Phạm Bích Trâm 2H 082 946 7420 Chưa xác nhận hoàn thành
0300463947
Cty CP Cơ Khí Ngành In Chi cục Thống kê Quận 5 Phạm Bích Trâm 2H 082 946 7420 Chưa xác nhận hoàn thành
0300356335
DNTN Vạn Vạn Lợi Chi cục Thống kê Quận 5 Thân Mạnh Tùng 1G 079 917 0788 Chưa xác nhận hoàn thành
0300268054
DNTN Thương Mại Quỳnh Dương Chi cục Thống kê Quận 5 Thân Mạnh Tùng 1G 079 917 0788 Chưa xác nhận hoàn thành
0300326387
DNTN Ngọc Nguyên Chi cục Thống kê Quận 5 Lê Phương Thúy 2P 077 833 1323 Chưa xác nhận hoàn thành
0300358815
VPLS Trần Đức Dũng Chi cục Thống kê Quận 5 Lê Phương Thúy 2P 077 833 1323 Chưa xác nhận hoàn thành
0300416094
DNTN Tường Vy Chi cục Thống kê Quận 5 Lê Phương Thúy 2P 077 833 1323 Chưa xác nhận hoàn thành
0300250995
DNTN Thương Mại Dịch Vụ Quán Thành Chi cục Thống kê Quận 5 Lê Phương Thúy 2P 077 833 1323 Chưa xác nhận hoàn thành
0300395052
Cty CP Công Nghiệp - Thương Mại - Đầu Tư Phú Lâm Chi cục Thống kê Quận 6 Trần Thị Diệu Linh 0366799782 Chưa xác nhận hoàn thành
0108554532
Cty TNHH Đầu Tư Nhà Máy Xỉ Đường Lâm Chi cục Thống kê Quận 6 Nguyễn Lệ Song 0785669310 Chưa xác nhận hoàn thành
0300547026
Cty CP Hóa Chất Vật Liệu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Chi cục Thống kê Quận 6 Võ Minh Khoa 0976645774 Chưa xác nhận hoàn thành
0300307218
DNTN Hoàng Minh Phúc Chi cục Thống kê Quận 6 Đỗ Thị Mỹ Trinh 0938712117 Chưa xác nhận hoàn thành
0106854428
Cty TNHH Zhejiang Wanshengda Industry Chi cục Thống kê Quận 6 Trần Lê Thanh Vũ 0977135704 Chưa xác nhận hoàn thành
0300407614
Cty CP Đầu Tư Bình Phú Chi cục Thống kê Quận 6 Nguyễn Lê Trang Thanh 0939489462 Chưa xác nhận hoàn thành
0108764353
Cty TNHH Thiết Bị Điện Khí Boershe Chi cục Thống kê Quận 6 Nguyễn Văn Dy 0906613456 Chưa xác nhận hoàn thành
0300694567
Cty TNHH Bình Khí Đốt Hong Vi Na Chi cục Thống kê Quận 6 Bùi Thanh Thảo 0899467165 Chưa xác nhận hoàn thành
0300395077
DNTN Vũ Hoàng Nam Chi cục Thống kê Quận 6 Nguyễn Thị Tiến 0563129945 Chưa xác nhận hoàn thành
0107848628
Cty TNHH Yi-Chang Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 6 Nguyễn Oanh Kiều 0375790989 Chưa xác nhận hoàn thành
0300375218
Cty CP Thủy Tinh Hưng Phú Chi cục Thống kê Quận 8 Lê Trần Duy Hùng 0902797498 Chưa xác nhận hoàn thành
0108528846
Cty CP Thương Mại Và Phát Triển Cửu Long Chi cục Thống kê Quận 8 Mai Thị Ngọc Sương 0983456547 Chưa xác nhận hoàn thành
0107940479
Cty TNHH Miratek Chi cục Thống kê Quận 8 Phùng Thị Phương Linh 0907388838 Chưa xác nhận hoàn thành
0107289352
Cty TNHH Leagoo Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 8 Phùng Thị Phương Linh 0907388838 Chưa xác nhận hoàn thành
0300477026
Cty CP Địa Ốc 8 Chi cục Thống kê Quận 8 Phan Thanh Dân 0903148895 Chưa xác nhận hoàn thành
0300450962
Cty CP Địa Ốc Chợ Lớn Chi cục Thống kê Quận 8 Lê Thị Diễm Mi 0984024465 Chưa xác nhận hoàn thành
0300665661
Cty CP Việt Long Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 8 Lê Quốc Dũng 0937279955 Chưa xác nhận hoàn thành
0106850399
Cty TNHH Năng Lượng Xanh Ckv Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 8 Trịnh Minh Hiển 0889538438 Chưa xác nhận hoàn thành
0300369422
DNTN Sản Xuất Ngô Kiến Hưng Chi cục Thống kê Quận 8 Trần Minh Hùng 0909103068 Chưa xác nhận hoàn thành
0300398208
DNTN Cơ Khí Ngọc Cứ Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Nguyễn Thị Hoài Yến 1 Chưa xác nhận hoàn thành
0201802490
Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại & Dịch Vụ Việt Star Quốc Tế Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Nguyễn Thị Hoài Yến 1 Chưa xác nhận hoàn thành
0108846616
Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Anh Sơn Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Nguyễn Thị Mỹ Dung 0898893118 Chưa xác nhận hoàn thành
0109109686
Cty CP Dinh Dưỡng Dược Fidimilk Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Nguyễn Thị Mỹ Dung 0898893118 Chưa xác nhận hoàn thành
0105789159
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Đạt Thành Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Nguyễn Văn Bình 0767932125 Chưa xác nhận hoàn thành
0107580314
Cty TNHH Asia Go Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Nguyễn Văn Bình 0767932125 Chưa xác nhận hoàn thành
0300415492
Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Trần Trung Dũng Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Nguyễn Văn Bình 0767932125 Chưa xác nhận hoàn thành
0106233910
Cty TNHH Thực Phẩm Sạch Trí Đức Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Nguyễn Văn Bình 0767932125 Chưa xác nhận hoàn thành
0106813492
Cty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Asia Energy Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Nguyễn Văn Bình 0767932125 Chưa xác nhận hoàn thành
0102635506
Cty CP Hàng Không Hà Nội Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Lê Văn Khoa 1 Chưa xác nhận hoàn thành
0108097276
Cty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Metroins Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Lê Văn Khoa 1 Chưa xác nhận hoàn thành
0108954548
Cty CP Tập Đoàn Thiết Bị Y Tế Việt Nhật Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Lê Văn Khoa 1 Chưa xác nhận hoàn thành
0300458792
DNTN Tuấn Hoàng Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Lê Văn Khoa 1 Chưa xác nhận hoàn thành
0101413130
Cty TNHH Thiết Bị Máy Móc Đại Chính Quang Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Lê Văn Khoa 1 Chưa xác nhận hoàn thành
0102700106
Cty CP Hoá Chất Nông Nghiệp Và Công Nghiệp Aic Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Lê Văn Khoa 1 Chưa xác nhận hoàn thành
0300396465
DNTN Liên Hưng Phát Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Nguyễn Thị Phương Duyên 1 Chưa xác nhận hoàn thành
0108792181
Cty TNHH Change Vn Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Nguyễn Thị Hoài Yến 1 Chưa xác nhận hoàn thành
0106329210
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Châu Ánh Ngọc Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Nguyễn Thị Hoài Yến 1 Chưa xác nhận hoàn thành
0300668006
Cty TNHH Dịch Vụ Quỳnh Anh Chi cục Thống kê Quận Bình Tân Nguyễn Thị Hoài Yến 1 Chưa xác nhận hoàn thành
0108048007
Cty TNHH Siêu Thị Korea Chi cục Thống kê Quận 7 Nguyễn Khắc Huy 02837852431 Chưa xác nhận hoàn thành
0106314038
Cty TNHH Kết Nối Và Sáng Tạo Gia Bảo Chi cục Thống kê Quận 7 Dương Trần Chí 02838732699 Chưa xác nhận hoàn thành
0102524443
Cty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Toàn Gia Phát Chi cục Thống kê Quận 7 Đỗ Duy Linh 02838732699 Chưa xác nhận hoàn thành
0101166516
Cty CP Truyền Thông Và Đầu Tư Nam Hương Chi cục Thống kê Quận 7 Đỗ Duy Linh 02838732699 Chưa xác nhận hoàn thành
0105461015
Cty CP Aha Cà Phê Chi cục Thống kê Quận 7 Đặng Thị Yến Nhi 0933888386 Chưa xác nhận hoàn thành
0106131806
Cty TNHH MTV Bùi Hiển Minh Chi cục Thống kê Quận 7 Đinh Ngọc Loan 02837852431 Chưa xác nhận hoàn thành
0106507128
Cty TNHH Cơ Điện Sundoo Chi cục Thống kê Quận 7 Đinh Ngọc Loan 02837852431 Chưa xác nhận hoàn thành
0108745600
Cty TNHH Jc International Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 7 Tạ Thị Xuân Hồng 02837852431 Chưa xác nhận hoàn thành
0108232528
Cty CP Kinh Doanh Và Quản Lý Bất Động Sản Thiên Phú Chi cục Thống kê Quận 7 Phạm Bá Phát 02838732662 Chưa xác nhận hoàn thành
0106596135
Cty TNHH Mtv Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước (Lô 46/13) Chi cục Thống kê Quận 7 Phạm Bá Phát 02838732662 Chưa xác nhận hoàn thành
0107138522
Cty TNHH Bliss Elec Vina Chi cục Thống kê Quận 7 Phạm Bá Phát 02838732662 Chưa xác nhận hoàn thành
0106191812
Cty TNHH Mtv Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước (Lô 42) Chi cục Thống kê Quận 7 Phạm Bá Phát 02838732662 Chưa xác nhận hoàn thành
0104497298
Cty CP Will Communication Chi cục Thống kê Quận 7 Phạm Bá Phát 02838732662 Chưa xác nhận hoàn thành
0106367632
Cty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển An Ngân Phát Chi cục Thống kê Quận 7 Nguyễn Văn Nam 02837851717 Chưa xác nhận hoàn thành
0104955195
Cty CP Dịch Vụ Công Nghệ Nam Việt Chi cục Thống kê Quận 7 Nguyễn Quang Tân 02838732699 Chưa xác nhận hoàn thành
0101481758
Cty CP Quốc Tế Công Nghệ Và Truyền Thông Quang Dương Chi cục Thống kê Quận 7 Trần Thị Thẫm Phương 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0105520197
Cty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Thái Cường Chi cục Thống kê Quận 7 Võ Trần Khánh Phương 02837852431 Chưa xác nhận hoàn thành
0108156468
Cty CP Xuất Nhập Khẩu Happy House Chi cục Thống kê Quận 7 Trần Thị Hòa 02838732662 Chưa xác nhận hoàn thành
0105860806
Cty CP Giải Pháp Và Dịch Vụ Công Nghệ Tiên Tiến Quantum Chi cục Thống kê Quận 7 Bùi Thị Ngọc Trầm 0829618689 Chưa xác nhận hoàn thành
0300257158
DNTN Tạ Tùng Hưng Chi cục Thống kê Quận 7 Bùi Thị Ngọc Trầm 0829618689 Chưa xác nhận hoàn thành
0107346265
Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Sen Vàng Chi cục Thống kê Quận 7 Triệu Thị Thanh Huyền 0903012380 Chưa xác nhận hoàn thành
0100255844
Cty CP Định Anh Chi cục Thống kê Quận 7 Bế Mai Diễm Ngọc 0971753913 Chưa xác nhận hoàn thành
0201653168
Cty CP Đầu Tư Phát Triển Đường Thuỷ - Bộ Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 7 Bế Mai Diễm Ngọc 0971753913 Chưa xác nhận hoàn thành
0102956108
Cty TNHH Kỹ Thuật Sinh Học Mekong Chi cục Thống kê Quận 7 Hoàng Nguyễn Thùy Trinh 02838732662 Chưa xác nhận hoàn thành
0102573200
Cty TNHH Thương Mại Mekong Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 7 Hoàng Nguyễn Thùy Trinh 02838732662 Chưa xác nhận hoàn thành
0100381285
Cty CP Đầu Tư Tài Chính Tân Việt Chi cục Thống kê Quận 7 Võ Thị Ngọc Thảo 02838732699 Chưa xác nhận hoàn thành
0108745992
Cty TNHH Sumo Solutions Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 7 Võ Thị Ngọc Thảo 02838732699 Chưa xác nhận hoàn thành
0300632232
Cty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 7 Võ Thị Ngọc Thảo 02838732699 Chưa kê khai
0300610077
Cty CP Xuất Nhập Khẩu Ngũ Cốc Chi cục Thống kê Quận 7 Phan Thị Mỹ Tiên 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300657484
Cty TNHH Rượu Thực Phẩm Chi cục Thống kê Quận 7 Phan Thị Mỹ Tiên 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300660085
Cty TNHH Nagata (Việt Nam) Chi cục Thống kê Quận 7 Phan Thị Mỹ Tiên 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300441118
Cty CP Xây Lắp Công Trình Chi cục Thống kê Quận 7 Phan Thị Mỹ Tiên 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0107426513
Cty CP Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu Chi cục Thống kê Quận 7 Phan Thị Mỹ Tiên 0845557999 Chưa kê khai
0102350010
Cty TNHH Solveit Vina Chi cục Thống kê Quận 7 Phan Thị Mỹ Tiên 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0103184380
Cty TNHH Sin Heng Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 7 Phan Thị Mỹ Tiên 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0102022443
Cty CP Thương Mại Nam Anh Chi cục Thống kê Quận 7 Nguyễn Thị Ngọc Quế 02837851717 Chưa xác nhận hoàn thành
0101495535
Cty TNHH Ss Builder Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 7 Phạm Thị Thanh Hà 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0108000439
Cty TNHH Omc Chi cục Thống kê Quận 7 Phạm Thị Thanh Hà 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0106886532
Cty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Và Phát Triển Thương Mại Điền Thịnh Chi cục Thống kê Quận 7 Phạm Thị Thanh Hà 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300565610
Cty CP Tàu Cuốc Chi cục Thống kê Quận 7 Phạm Thị Thanh Hà 0845557999 Chưa kê khai
0108867630
Cty TNHH We Make Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 7 Phạm Thị Thanh Hà 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0107879880
Cty CP Đầu Tư Và Thương Mại Việt Toàn Cầu Chi cục Thống kê Quận 7 Nguyễn Thị Thanh Hoa 02838732662 Chưa xác nhận hoàn thành
0300380289
Cty CP Caric Chi cục Thống kê Quận 7 Đặng Thị Ngọc Hạnh 02837851717 Chưa xác nhận hoàn thành
0108027529
Cty TNHH Phát Triển Kiến Trúc Chu Yu Yi Chi cục Thống kê Quận 7 Nguyễn Thị Bảo Chi 02837852431 Chưa xác nhận hoàn thành
0101227536
Cty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Hà Minh Trí Chi cục Thống kê Quận 7 Nguyễn Thị Bảo Chi 02837852431 Chưa xác nhận hoàn thành
0103908530
Cty TNHH Phát Triển Kiến Trúc Chu Yu Yi Chi cục Thống kê Quận 7 Nguyễn Thị Bảo Chi 02837852431 Chưa xác nhận hoàn thành
0106477642
Cty CP Dược Phẩm Vật Tư Tân Hoàng Huy Chi cục Thống kê Quận 7 Nguyễn Thị Hạnh 0934734146 Chưa xác nhận hoàn thành
0108036040
Cty CP Aha Homecare Chi cục Thống kê Quận 7 Hồ Anh Trung 0934734146 Chưa xác nhận hoàn thành
0102796366
Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Gạch Đỏ Chi cục Thống kê Quận 7 Nguyễn Thị Vy 0846665766 Chưa xác nhận hoàn thành
0300671986
Cty TNHH Sankei (Việt Nam) Chi cục Thống kê Quận 7 Nguyễn Thị Thiệt 02837851717 Chưa kê khai
0201303766
Cty TNHH Vận Tải Biển Và Thương Mại Thái Dương Chi cục Thống kê Quận 7 Nguyễn Thị Thiệt 02837851717 Chưa xác nhận hoàn thành
0300665541
Cty CP Công Nghiệp Trần Gia Phúc Chi cục Thống kê Huyện Củ Chi Nguyễn Hồng Sơn 0906613011 Chưa xác nhận hoàn thành
0107072159
Cty TNHH Idk Cleantech Chi cục Thống kê Huyện Củ Chi Ngô Thành Trí 0908285540 Chưa xác nhận hoàn thành
0106457371
Cty TNHH MTV V.N.T Việt Nam Chi cục Thống kê Huyện Củ Chi Đặng Thị Hoàng Oanh 0933781223 Chưa xác nhận hoàn thành
0300607719
Cty TNHH Natural Choice Chi cục Thống kê Huyện Củ Chi Nguyễn Thị Hoa 0379456112 Chưa xác nhận hoàn thành
0108484042
Cty CP Tùng Giang Brothers Chi cục Thống kê Huyện Hóc Môn HUỲNH TẤN TÂM 0909744492 Chưa xác nhận hoàn thành
0107362563
Cty TNHH Healthy Herbs Corporation And Angel'S Quest Chi cục Thống kê Huyện Hóc Môn ĐẶNG NGUYỄN CHÂU PHƯƠNG 0983371286 Chưa xác nhận hoàn thành
0106515619
Cty TNHH Gavans Vietnam Chi cục Thống kê Huyện Hóc Môn ĐẶNG NGUYỄN CHÂU PHƯƠNG 0983371286 Chưa xác nhận hoàn thành
0300603111
DNTN Phan Thanh Loan Chi cục Thống kê Huyện Hóc Môn TRẦN THỊ THU HIỀN 0926031161 Chưa xác nhận hoàn thành
0108052356
Cty CP Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Hợp Việt Land Chi cục Thống kê Huyện Hóc Môn HOÀNG VĂN KIÊN 0909113282 Chưa xác nhận hoàn thành
0106693234
Cty CP Đầu Tư Thăng Long Phú Quốc Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh Tôn Nữ Thanh Thanh 0935641778 Chưa kê khai
0106783689
Cty CP Công Nghệ An Khang Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh Tôn Nữ Thanh Thanh 0935641778 Chưa xác nhận hoàn thành
0102605981
Cty CP 319 Hà Nội Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh Tôn Nữ Thanh Thanh 0935641778 Chưa xác nhận hoàn thành
0106332559
Cty CP Vải Địa Kỹ Thuật Hà Nội Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh Đặng Minh Chương 0903564218 Chưa xác nhận hoàn thành
0108537086
Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phương Uyên Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh Vũ Thị Hà 0903452679 Chưa xác nhận hoàn thành
0300693556
Cty TNHH Sản Xuất Tôn - Thép Thu Hiền Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh Trịnh Minh Chánh 0840658629 Chưa xác nhận hoàn thành
0106629292
Cty TNHH Thương Mại Hồng Vỹ Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh Nguyễn Thị Hồng 0935781567 Chưa xác nhận hoàn thành
0300687672
DNTN Châu Đình Văn Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh Nguyễn Thị Tuyết Nga 0792546124 Chưa xác nhận hoàn thành
0300685379
DNTN Diễm Phúc Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Phúc 0365564676 Chưa xác nhận hoàn thành
0300685516
DNTN Hải Nhớ Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Phúc 0365564676 Chưa xác nhận hoàn thành
0300693299
DNTN Sản Xuất Thương Mại Chương Hoàng Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh Nguyễn Tường Vi 0905688746 Chưa xác nhận hoàn thành
0300394901
DNTN Nguyễn Quốc Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh Nguyễn Tường Vi 0905688746 Chưa xác nhận hoàn thành
0300463150
DNTN Sản Xuất Thương Mại Quyết Tiến Hai Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh Nguyễn Tường Vi 0905688746 Chưa xác nhận hoàn thành
0108147872
Cty CP Trường Thành Land Chi cục Thống kê Huyện Nhà Bè Huỳnh Thị Bảo Trân 0909871273 Chưa xác nhận hoàn thành
0300343826
Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tân Vân Đồn Chi cục Thống kê Huyện Nhà Bè Hồ Thị Ngọc Hà 0909871273 Chưa xác nhận hoàn thành
0103838523
Cty TNHH Tư Vấn Phát Triển Thương Hiệu Trực Tuyến Cbo Chi cục Thống kê Huyện Nhà Bè Lê Thanh Phú 0906822446 Chưa xác nhận hoàn thành
0102609746
Cty TNHH Avk Việt Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838225294 Ngô Thanh Yên 0903688560 Chưa xác nhận hoàn thành
0104989042
Cty TNHH Zhan Wang Việt Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838225294 Ngô Thanh Yên 0903688560 Chưa xác nhận hoàn thành
0106571130
Cty TNHH Soudal Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838225294 Ngô Thanh Yên 0903688560 Chưa xác nhận hoàn thành
0300402493
Tổng Cty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - Cty CP Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838225294 Ngô Thanh Yên 0903688560 Chưa xác nhận hoàn thành
0300540937
Cty CP Địa Ốc 11 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838223394 Mai Thị Dung 0933161647 Chưa xác nhận hoàn thành
0300583659
Tổng Cty CP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838223394 Mai Thị Dung 0933161647 Chưa xác nhận hoàn thành
0300588569
Cty CP Sữa Việt Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838223394 Mai Thị Dung 0933161647 Chưa xác nhận hoàn thành
0300671150
Cty TNHH Hatchando Việt Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838223394 Mai Thị Dung 0933161647 Chưa xác nhận hoàn thành
0300629737
Cty CP Thực Phẩm Thiên Hương Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838223394 Mai Thị Dung 0933161647 Chưa xác nhận hoàn thành
0300629913
Cty CP Thực Phẩm Cj Cầu Tre Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838223394 Mai Thị Dung 0933161647 Chưa kê khai
0300660568
Cty TNHH Nước Mắm Việt Hương Hải. Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838223394 Mai Thị Dung 0933161647 Chưa xác nhận hoàn thành
0300105356
Cty CP Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838223394 Mai Thị Dung 0933161647 Chưa xác nhận hoàn thành
0105052492
Cty TNHH Năng Lượng Gió Việt Nam Wpv Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838223394 Mai Thị Dung 0933161647 Chưa xác nhận hoàn thành
0300626775
Cty TNHH Mekong Auto Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Lê Thị Ngọc Lan 0908900917 Chưa xác nhận hoàn thành
0300692263
Cty TNHH Chaang Chiia (Vn) Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Lê Thị Ngọc Lan 0908900917 Chưa xác nhận hoàn thành
0300483037
Cty CP Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Lê Thị Ngọc Lan 0908900917 Chưa xác nhận hoàn thành
0300470246
Cty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Lê Thị Ngọc Lan 0908900917 Chưa xác nhận hoàn thành
0300391837
Cty CP Viettronics Tân Bình Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Lê Thị Ngọc Lan 0908900917 Chưa xác nhận hoàn thành
0300430500
Cty CP Phân Bón Miền Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Lê Thị Ngọc Lan 0908900917 Chưa xác nhận hoàn thành
0300425814
Cty TNHH MTV Xây Dựng Bình Minh Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Lê Thị Ngọc Lan 0908900917 Chưa xác nhận hoàn thành
0300422482
Cty CP Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Chưa kê khai
0300421520
Cty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Công Trình 3 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Chưa xác nhận hoàn thành
0300487137
Tổng Cty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 6 - Cty CP Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Chưa xác nhận hoàn thành
0300602679
Cty TNHH MTV Thuốc Lá Sài Gòn Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Chưa xác nhận hoàn thành
0300673888
Cty TNHH Bao Bì Nhật Bản Việt Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Chưa xác nhận hoàn thành
0300608568
Cty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Chưa xác nhận hoàn thành
0300606401
Cty CP Việt Phong Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Chưa xác nhận hoàn thành
0300628797
Cty CP Cơ Khí Và Xây Lắp Công Nghiệp Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Chưa xác nhận hoàn thành
0300658632
Cty TNHH Vớ Lancheston Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Chưa xác nhận hoàn thành
0300658992
Cty CP Xây Lắp Thủy Sản Ii Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Chưa xác nhận hoàn thành
0300602502
Cty CP Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Chưa xác nhận hoàn thành
0300588664
Cty CP Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Chưa kê khai
0300584155
Cty CP Xây Lắp Thương Mại 2 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Chưa xác nhận hoàn thành
0300582655
Cty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Và Xây Lắp Thương Mại Bmc (Được Chuyển Đổi Từ Cty Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Chưa kê khai
0300510890
Cty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Chưa xác nhận hoàn thành
0300421721
Tổng Cty Xây Dựng Sài Gòn-TNHH MTV Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Chưa xác nhận hoàn thành
0300417027
Cty CP Kim Thạch Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Chưa xác nhận hoàn thành
0300438813
Cty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Thành Phố Hồ Chí Minh Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Chưa xác nhận hoàn thành
0300408745
Cty CP Xây Dựng Số 1 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Chưa xác nhận hoàn thành
0100114226
Cty TNHH Thang Máy Otis Việt Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Chưa xác nhận hoàn thành
0102372825
Cty TNHH Công Trình Xây Dựng Đông Long Việt Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838225294 Ngô Thành Thông 0901383181 Chưa xác nhận hoàn thành
0300406346
Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Số 14 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838225294 Ngô Thành Thông 0901383181 Chưa xác nhận hoàn thành
0300391040
Cty CP Bao Bì Nhựa Tân Tiến Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838225294 Ngô Thành Thông 0901383181 Chưa xác nhận hoàn thành
0300393538
Cty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Cấp Thoát Nước Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838225294 Ngô Thành Thông 0901383181 Chưa xác nhận hoàn thành
0300481551
Tổng Cty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn - TNHH MTV Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838225294 Ngô Thành Thông 0901383181 Chưa xác nhận hoàn thành
0300477989
Cty CP Cơ Khí - Xây Dựng Giao Thông Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838225294 Ngô Thành Thông 0901383181 Chưa xác nhận hoàn thành
0300567865
Cty CP Cơ Khí Và Xây Lắp 276 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838225294 Ngô Thành Thông 0901383181 Chưa xác nhận hoàn thành
0300559014
Cty CP Lương Thực Thành Phố Hồ Chí Minh Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa kê khai
0300536017
Cty TNHH MTV 59 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa xác nhận hoàn thành
0300493194
Cty TNHH MTV 990 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa xác nhận hoàn thành
0300525304
Cty TNHH MTV Hacota Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa xác nhận hoàn thành
0300390921
Cty CP Lilama 18 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa kê khai
0300378970
Cty CP Cơ Khí Và Đúc Kim Loại Sài Gòn Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa xác nhận hoàn thành
0300442707
Cty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa xác nhận hoàn thành
0300419137
Cty TNHH MTV Đóng Tàu Và Công Nghiệp Hàng Hải Sài Gòn Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa xác nhận hoàn thành
0300430412
Cty TNHH MTV Thoát Nước Đô Thị Thành Phố Hồ Chí Minh Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa kê khai
0300660952
Cty TNHH Proceeding Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa xác nhận hoàn thành
0300649250
Cty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi Thành Phố Hồ Chí Minh Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa xác nhận hoàn thành
0300606715
Cty CP Sài Gòn Lương Thực Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa xác nhận hoàn thành
0300673461
Tổng Cty Mía Đường Ii - Cty CP Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa xác nhận hoàn thành
0300693348
Cty CP Cơ Khí Cao Su Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa xác nhận hoàn thành
0300691622
Cty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa xác nhận hoàn thành
0300655374
Cty Công Nghiệp Tân Á Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0300441502
Cty TNHH MTV In Tem Bưu Điện Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0300422669
Cty TNHH MTV Xây Lắp Điện 2 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0300423479
Cty CP Chiếu Sáng Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0300460907
Cty CP Công Trình Giao Thông Sài Gòn Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0300462580
Cty CP In Số 4 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0300459556
Cty TNHH MTV In Thống Kê Thành Phố Hồ Chí Minh Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0300378152
Cty CP Xây Dựng Số 5 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0300398889
Tổng Cty May Nhà Bè - Cty CP Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0300401524
Tổng Cty CP May Việt Tiến Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0300491126
Cty TNHH MTV In Sài Gòn Giải Phóng Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0300491976
Cty CP In Gia Định Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0300466144
Cty CP In Số 7 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0300475734
Cty CP Công Trình Giao Th«Ng Công Ch¸Nh Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0300547185
Cty CP Tập Đoàn Muối Miền Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0300546537
Tổng Cty Xây Dựng Thủy Lợi 4-Ctcp Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0101647192
Cty TNHH Fujitec Việt Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Chưa xác nhận hoàn thành
0101836707
Cty TNHH Xây Dựng Công Trình Jps Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trần Thị Như Hà 0917467976 Chưa xác nhận hoàn thành
0102193946
Cty TNHH Aurecon Việt Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trần Thị Như Hà 0917467976 Chưa xác nhận hoàn thành
0105059353
Cty TNHH Dmg Mori Việt Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trần Thị Như Hà 0917467976 Chưa xác nhận hoàn thành
0104918404
Cty CP Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trần Thị Như Hà 0917467976 Chưa kê khai
0300559649
Cty TNHH Luks Land (Việt Nam) Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trần Thị Như Hà 0917467976 Chưa xác nhận hoàn thành
0300405462
Cty CP Pin Ắc Quy Miền Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trần Thị Như Hà 0917467976 Chưa kê khai
0300381564
Cty CP Dây Cáp Điện Việt Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trần Thị Như Hà 0917467976 Chưa xác nhận hoàn thành
0300648218
Cty CP Đầu Tư Times Square Việt Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trần Thị Như Hà 0917467976 Chưa xác nhận hoàn thành
0300694937
Cty CP Công Nghiệp Và Xuất Nhập Khẩu Cao Su Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Chưa xác nhận hoàn thành
0300695803
Cty TNHH Castrol Bp Petco Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Chưa xác nhận hoàn thành
0300670365
Cty TNHH Việt Long Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Chưa xác nhận hoàn thành
0300666030
Cty TNHH Gunze (Việt Nam) Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Chưa xác nhận hoàn thành
0300381839
Cty CP Viettronics Thủ Đức Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Chưa xác nhận hoàn thành
0300424948
Cty CP Địa Chất Và Khoáng Sản- Vinacomin Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Chưa xác nhận hoàn thành
0300419930
Cty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Chưa xác nhận hoàn thành
0300478598
Cty CP Merufa Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Chưa xác nhận hoàn thành
0104128759
Cty TNHH Neo Việt Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Chưa xác nhận hoàn thành
0103100084
Cty CP Dầu Nhờn Pv Oil Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Chưa xác nhận hoàn thành
0102966346
Cty TNHH Kỹ Thuật & Xây Dựng Sewoon Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Chưa xác nhận hoàn thành
0106539659
Cty CP Fim Plus Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719,02838223371 Nguyễn Chí Cương 0979427457 Chưa xác nhận hoàn thành
0300507182
Cty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Chưa xác nhận hoàn thành
0300566149
Cty TNHH Nielsen Việt Nam Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Chưa xác nhận hoàn thành
0300426575
Cty TNHH MTV Công Viên Cây Xanh Thành Phố Hồ Chí Minh Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Chưa xác nhận hoàn thành
0300686975
Cty Liên Doanh Khách Sạn Saigon Riverside Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Chưa xác nhận hoàn thành
0300691598
Cty TNHH MTV Suất Ăn Hàng Không Việt Nam Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Chưa xác nhận hoàn thành
0300659964
Cty TNHH Khách Sạn Grand Imperial Saigon Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Chưa xác nhận hoàn thành
0300624224
Cty Liên Doanh Hữu Hạn Khách Sạn Chains Caravelle Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Chưa xác nhận hoàn thành
0300625210
Tổng Cty Du Lịch Sài Gòn - TNHH MTV Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Chưa kê khai
0300631398
Cty TNHH Sài Gòn Boulevard Complex Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Chưa xác nhận hoàn thành
0300691608
Cty TNHH Mtex (Việt Nam) Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Chưa xác nhận hoàn thành
0300667958
Cty CP Giao Nhận Hàng Hóa Jupiter - Pacific Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Chưa xác nhận hoàn thành
0300408946
Cty CP Thuốc Sát Trùng Việt Nam Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Chưa xác nhận hoàn thành
0300523385
Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Chưa xác nhận hoàn thành
0300523755
Cty CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Chưa xác nhận hoàn thành
0100150577
Tổng Cty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Chưa xác nhận hoàn thành
0300479714
Cty CP Cảng Sài Gòn Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Phan Chí Trung 0933279113 Chưa kê khai
0300545501
Cty CP Vận Tải Xăng Dầu Vitaco Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Phan Chí Trung 0933279113 Chưa xác nhận hoàn thành
0300437898
Cty CP Đại Lý Hàng Hải Việt Nam Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Phan Chí Trung 0933279113 Chưa xác nhận hoàn thành
0300600417
Cty CP Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Hoàng Thị Thắm 0989047649 Chưa kê khai
0300483319
Cty CP Dược Phẩm Trung Ương Codupha Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Hoàng Thị Thắm 0989047649 Chưa xác nhận hoàn thành
0300613198
Tổng Cty Lương Thực Miền Nam - Cty CP Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Hoàng Thị Thắm 0989047649 Chưa xác nhận hoàn thành
0300636205
Tổng Cty Nông Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (Được Chuyển Đổi Từ Tổng Cty Nông Nghiệp S Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Hoàng Thị Thắm 0989047649 Chưa xác nhận hoàn thành
0102289856
Cty TNHH LOreal Việt Nam Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Hoàng Thị Thắm 0989047649 Chưa xác nhận hoàn thành
0300555450
Cty Xăng Dầu Khu Vực Ii TNHH MTV Phòng Thống kê Kinh tế 02838223371 Nguyễn Nam Yên 0908207330 Chưa xác nhận hoàn thành
0300558807
Cty CP Xuất Nhập Khẩu Đồng Tháp Mười Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Nguyễn Văn Minh 0907096579 Chưa xác nhận hoàn thành
0300546015
Cty TNHH Colgate-Palmolive (Việt Nam) Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Nguyễn Văn Minh 0907096579 Chưa xác nhận hoàn thành
0100157406
Cty TNHH Pwc (Việt Nam) Phòng Thống kê Kinh tế 02838292719 Nguyễn Văn Minh 0907096579 Chưa xác nhận hoàn thành
0300587886
Cty TNHH Giao Nhận Hàng Hóa Vinako Phòng Thống kê Kinh tế 02838223371 Hồng Thanh Lâm 0903989756 Chưa xác nhận hoàn thành
0300585984
Tổng Cty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam - Cty CP Phòng Thống kê Kinh tế 02838223371 Hồng Thanh Lâm 0903989756 Chưa xác nhận hoàn thành
0300424088
Cty CP Vận Tải Biển Sài Gòn Phòng Thống kê Kinh tế 02838223371 Hồng Thanh Lâm 0903989756 Chưa xác nhận hoàn thành
0300399360
Cty CP Kim Khí Tp Hồ Chí Minh - Vnsteel Phòng Thống kê Kinh tế 02838223371 Hồng Thanh Lâm 0903989756 Chưa xác nhận hoàn thành
0300403987
Cty CP Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Phòng Thống kê Kinh tế 02838223371 Hồng Thanh Lâm 0903989756 Chưa xác nhận hoàn thành
0300649476
Tổng Cty Thương Mại Kỹ Thuật Và Đầu Tư - Cty CP Phòng Thống kê Kinh tế 02838223371 Hồng Thanh Lâm 0903989756 Chưa xác nhận hoàn thành
0300645369
Cty CP Kho Vận Miền Nam Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Chưa xác nhận hoàn thành
0300636131
Cty TNHH Preferred Freezer Services Việt Nam Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Chưa xác nhận hoàn thành
0300447173
Tổng Cty CP Đường Sông Miền Nam Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Chưa xác nhận hoàn thành
0300448709
Cty CP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Chưa xác nhận hoàn thành
0300602277
Cty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1 Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Chưa xác nhận hoàn thành
0300484873
Cty TNHH MTV Cảng Bến Nghé Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Chưa xác nhận hoàn thành
0300478044
Cty CP Xe Khách Sài Gòn Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Chưa xác nhận hoàn thành
0101104372
Cty TNHH Kerry Express (Việt Nam) Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Chưa xác nhận hoàn thành
0102142123
Cty TNHH International B2B Solution Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Lê Thanh Xuân 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0100114025
Cty Sgs Việt Nam TNHH Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Lê Thanh Xuân 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300468511
Cty CP Dược Phẩm Tw 25 Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Lê Thanh Xuân 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300507707
Cty TNHH MTV Dầu Khí Thành Phố Hồ Chí Minh Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Lê Thanh Xuân 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300604002
Cty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Lê Thanh Xuân 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300591882
Cty TNHH MTV Phát Triển Công Viên Phần Mềm Quang Trung Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Lê Thanh Xuân 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300648264
Cty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Lê Thanh Xuân 0845557999 Chưa kê khai
0300668084
Cty TNHH Nikkiso Việt Nam Phòng Thống kê Kinh tế 02838226882 Lê Thanh Xuân 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300535140
Cty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước Thành Phố Hồ Chí Minh (Được Thành Lập Trên Cơ Sở Tổ Chức Lại Quỹ Đ Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Chưa xác nhận hoàn thành
0102122617
Cty CP Chứng Khoán Vina Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Chưa xác nhận hoàn thành
0102614143
Cty CP Chứng Khoán Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Chưa kê khai
0102631572
Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Fwd Việt Nam Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Chưa xác nhận hoàn thành
0102727651
Cty CP Chứng Khoán Bảo Minh Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Chưa xác nhận hoàn thành
0102665814
Cty CP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Đỏ Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Chưa xác nhận hoàn thành
0102745594
Cty CP Quản Lý Quỹ Pavo Capital Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Chưa xác nhận hoàn thành
0101294902
Cty CP Chứng Khoán Pinetree Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Chưa kê khai
0101847360
Ngân Hàng Thương Mại CP Quốc Tế Việt Nam Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Chưa xác nhận hoàn thành
0101659783
Cty CP Zion Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Chưa xác nhận hoàn thành
0101649055
Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Mirae Asset Prévoir Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Chưa xác nhận hoàn thành
0101760889
Cty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại P Và N Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Quang 0909095726 Chưa xác nhận hoàn thành
0108056167
Cty TNHH Snst & Finger Vina Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Quang 0909095726 Chưa xác nhận hoàn thành
0108056664
Cty CP Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Anh Việt Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Quang 0909095726 Chưa xác nhận hoàn thành
0107935542
Cty CP Mua Bán Nợ Stco Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Quang 0909095726 Chưa xác nhận hoàn thành
0107464396
Cty CP Dịch Vụ Mạnh Thường Quân Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Quang 0909095726 Chưa xác nhận hoàn thành
0102461419
Cty CP Hợp Tác Vốn Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Quang 0909095726 Chưa xác nhận hoàn thành
0108518171
Cty CP Inlink Việt Nam Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838292722 Vũ Hải Hường 0968167336 Chưa xác nhận hoàn thành
0108918797
Cty CP Môi Giới Bảo Hiểm Integer Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838292722 Vũ Hải Hường 0968167336 Chưa kê khai
0109022932
Cty TNHH Shinmei Akafuji Rice Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300692295
Cty Sản Xuất Và Xuất Khẩu Cao Su Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300668870
Cty TNHH Mk Seiko (Việt Nam) Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0300667098
Cty TNHH Showa (Việt Nam) Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0300671552
Cty TNHH Zen Plaza Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300673648
Cty Liên Doanh Căn Hộ Công Viên Nguyễn Du Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0300672309
Cty Chế Biến Thực Phẩm Xk Hùng Vương Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300673045
Cty TNHH Inox Saigon Benz Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300674641
Cty TNHH Sản Xuất Hàng Da Latek (Việt Nam) Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300674923
Cty TNHH Liên Doanh Khách Sạn Plaza Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300676399
Cty TNHH Công Nghiệp Á Châu Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300688235
Cty TNHH Quốc Tế Daiwa Lance Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300690467
Cty TNHH Công Nghiệp Thương Mại Thành Tín Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300684047
Cty TNHH Sứ Đại Đồng (Việt Nam) Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0300656297
Cty TNHH Pungkook Saigon Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300656667
Cty TNHH Liên Doanh Golden Saigon Plaza Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300657910
Cty Nuôi Trồng Thuỷ Sản Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300664650
Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Meinhardt (Việt Nam) Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0300633081
Cty Cung Ứng Vật Tư Và Dịch Vụ Nuôi Tôm Xk Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300635106
Cty TNHH Trung Tâm Mê Linh Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300635522
Cty CP Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Lâm Sản Sài Gòn Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0300628250
Cty TNHH MTV Bò Sữa Thành Phố Hồ Chí Minh Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300631013
Cty CP Nhiên Liệu Sài Gòn Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300629889
Cty TNHH Bến Thành - Rsc Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300624915
Cty Liên Doanh Căn Hộ Sài Gòn Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300606962
Cty TNHH Tài Nguyên Công Nghệ Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0300605888
Cty TNHH Căn Hộ Cao Cấp Đắklắk - Nhật Bản Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300608624
Cty CP Giám Định Và Khử Trùng Fcc Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300136435
Cty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0201736512
Cty TNHH Hle Vina Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300524815
Cty Xnk Y Tế Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300533351
Cty CP Dược Phẩm Và Sinh Học Y Tế Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300514013
Cty TNHH MTV 27/7 Thành Phố Hồ Chí Minh Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300518459
Cty TNHH MTV Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Phú Nhuận Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300509849
Cty TNHH MTV An Phú Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0300488363
Cty TNHH MTV Du Lịch Thanh Thanh Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300490281
Cty TNHH MTV Đầu Tư Và Xây Dựng Tân Thuận Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300516035
Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300516370
Cty TNHH MTV Du Lịch Thương Mại Kỳ Hòa Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0300468487
Cty Xây Dựng Giao Thông Saigon Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300465937
Cty CP Du Lịch Và Tiếp Thị Giao Thông Vận Tải Việt Nam-Vietravel Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300467483
Cty CP Nhân Lực Quốc Tế Sovilaco Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0300466257
Cty CP Phim Giải Phóng Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300466909
Cty Đt Kd Nhà Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300482241
Cty CP Đầu Tư Cầu Đường Cii Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300598221
Cty Phát Triển Căn Hộ Hướng Công Viên Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0300590896
Cty Kỹ Thuật Truyền Giống Trâu Bò Và Vật Tư Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300589890
Cty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Mỹ Cảnh Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300587741
Cty CP Vật Tư Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300580104
Cty Liên Doanh Căn Hộ Và Văn Phòng Sài Gòn Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300544988
Cty Xuất Nhập Khẩu Với Campuchia Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300539709
Cty TNHH Công Nghệ Hp Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300540207
Cty TNHH MTV Dịch Vụ Cơ Quan Nước Ngoài Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0300541994
Cty TNHH Nippon Engineering – Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0300558846
Cty TNHH Khách Sạn Và Văn Phòng Làm Việc A-1 Vy Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300567382
Cty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Xuất Khẩu Lao Động Trường Sơn Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300561285
Cty CP Giám Định Đại Việt Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0300565201
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Visacoop Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0300562874
Cty TNHH Lưới Thép Hàn Vrc (Việt Nam) Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300449205
DNTN Xi Mạ Cẩm Sinh Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300450056
Cty CP Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Giao Thông 7 Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300450289
Cty CP Xuất Nhập Khẩu Và Hợp Tác Đầu Tư Giao Thông Vận Tải Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300442760
Cty CP Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0300443073
Cty TNHH MTV Đóng Tàu 76 Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300443683
Cty TNHH MTV Hoa Tiêu Hàng Hải Khu Vực I Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300444775
Cty CP Đầu Tư-Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300462904
Cty Giám Định Và Chuyển Giao Công Nghệ Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300461192
Cty TNHH MTV Nhà Xuất Bản Trẻ (Được Chuyển Đổi Từ Nhà Xuất Bản Trẻ, Gcnđkkd Số 200759 Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300459154
Cty TNHH MTV Địa Ốc Bình Thạnh Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300426374
Cty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Được Chuyển Đổi Từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Gcnđkkd Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300422323
Cty CP Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông Vận Tải Phía Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300442182
Cty TNHH MTV Nước Ngầm Sài Gòn Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300442457
Cty TNHH MTV Itaxa Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300429921
Tổng Cty TNHH MTV Thương Mại Dầu Khí Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300401362
Cty CP Sơn - Chất Dẻo Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300407170
Cty CP Mỹ Phẩm Nam Phát Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300407741
Cty CP Công Nghiệp Hóa Chất Và Vi Sinh Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300395687
Cty Xây Dựng Số 4 Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300381966
Cty CP Nhựa Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300385350
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phụ Tùng Ô Tô Tiến Đạt Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300380426
Cty Xây Lắp Công Nghiệp Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300340046
Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ấn Tượng Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300363808
Cty CP Bóng Đèn Điện Quang Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0108538315
Cty TNHH Vsunwoo Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0108503369
Cty TNHH Metal Studio Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0108305670
Cty CP Tubudd Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0108014872
Cty TNHH Shinmei Akafuji Rice Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0107561255
Cty TNHH Sorbus Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0101239965
Cty TNHH Hỗ Trợ Sản Xuất Đông Nam Á Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0101449391
Cty CP Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa kê khai
0100114233
Cty TNHH Hbp Project Management Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0100144848
Cty TNHH Ntt Việt Nam Solutions Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0108784825
Cty TNHH Thương Mại Midas Vn Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0100792510
Cty TNHH Iibc Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0108634562
Cty TNHH Wegen Energy Viet Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0102388399
Cty TNHH Lữ Hành Cội Nguồn Việt Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0102594384
Cty CP Quản Lý Quỹ Phú Hưng Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0100101509
Tổng Cty Cà Phê Việt Nam Cty TNHH MTV Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0102112619
Cty TNHH Cpg Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0102344810
Cty CP Mua Bán Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0102169911
Cty TNHH Earth Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0102238523
Cty TNHH Noor Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0103004398
Cty CP Đầu Tư Việt Nam - Ô Man Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0102681608
Cty TNHH Tư Vấn RoeDL & Partner Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0102734553
Cty CP Macro Kiosk Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0104250501
Cty TNHH Asahi Sangyo Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0104278507
Cty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật Nes Global Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0104227862
Cty TNHH Viễn Thông Tân Phát Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0106492087
Cty CP Đầu Tư Đèo Cả (Ntnn) Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0106562873
Cty TNHH Movemax System Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0106788077
Cty TNHH Thương Mại Vk International Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0106957913
Cty TNHH Trusting Social Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0106825106
Cty CP Tập Đoàn Tasmania & Partner Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0105902608
Cty TNHH Elenberg Fraser Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0105605517
Cty TNHH Tiger Consulting Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0105696842
Cty TNHH Dịch Vụ Eb Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0106022557
Cty TNHH Koa-Sha Media Việt Nam Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Chưa xác nhận hoàn thành
0300452060
Tổng Cty CP Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí (Tên Cũ: Cty CP Dịch Vụ Du Lịch Dầu Khí) Phòng Tổ chức - Hành Chánh 02838248865 Hoàng Thị Lan 0976859086 Chưa xác nhận hoàn thành
0300566678
Cty CP Sản Xuất Thương Mại Giấy Mê Kông Phòng Tổ chức - Hành Chánh 02838248865 Hoàng Thị Lan 0976859086 Chưa xác nhận hoàn thành
0106061450
Cty TNHH Silasean Phòng Tổ chức - Hành Chánh 02838248865 Lê Văn Đồng 0979363866 Chưa xác nhận hoàn thành
0107451799
Cty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Quốc Tế Malco Phòng Tổ chức - Hành Chánh 02838248865 Lê Văn Đồng 0979363866 Chưa xác nhận hoàn thành
0106458978
Cty TNHH Kmd Vina Phòng Tổ chức - Hành Chánh 02838223624 Đỗ Hồng Duy Thiện 0983030705 Chưa xác nhận hoàn thành
0104524022
Cty TNHH Icfood Việt Nam Phòng Tổ chức - Hành Chánh 02838223624 Đỗ Hồng Duy Thiện 0983030705 Chưa xác nhận hoàn thành
0104675487
Cty TNHH Soa Trading (Việt Nam) Phòng Tổ chức - Hành Chánh 02838223624 Nguyễn Viết Quyền 0349658615 Chưa xác nhận hoàn thành
0300464813
Cty CP Thiết Bị Giáo Dục 2 Phòng Tổ chức - Hành Chánh 02838223624 Nguyễn Viết Quyền 0349658615 Chưa xác nhận hoàn thành
0300464683
Cty CP Vật Tư Bưu Điện Phòng Tổ chức - Hành Chánh 02838223624 Nguyễn Thị Phương Nga 0909462950 Chưa xác nhận hoàn thành
0300687055
Cty TNHH Điều Hòa Không Khí Carrier Việt Nam Phòng Tổ chức - Hành Chánh 02838223624 Nguyễn Thị Phương Nga 0909462950 Chưa kê khai
0100774617
Cty TNHH Bureau Veritas Việt Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Lưu Hồng Hải 0908150685 Chưa xác nhận hoàn thành
0101349118
Cty TNHH Mclarens Việt Nam Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838299852 Nguyễn Lưu Hồng Hải 0908150685 Chưa xác nhận hoàn thành