THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP NĂM 2022      

  Mã số thuế phải nhập 10 hoặc 13 ký tự

Mã số thuế

Tên công ty
Đơn vị phụ trách
Điện thoại đơn vị
Tên Điều tra viên

Điện thoại Điều tra viên

Trạng thái kê khai
0101100593
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THIÊN QUANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Tân Định 02838291478 Đang kê khai
0104567756
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Tân Định 02838291478 Đang kê khai
0300664650
Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Meinhardt (Việt Nam) Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Tân Định 2 02838291478 Chưa kê khai
0300397028
CôNG TY CP GạCH NGóI ĐồNG NAI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Đakao 02838291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0100417301
CôNG TY TNHH NHà HàNG VàNG SON Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Đakao 7 02838291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107804807
CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư THUậN PHáT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Đakao 7 02838291478 Đang kê khai
0300169381
Dntn Nhà Hàng Ngôi Sao Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Đakao 14 02838291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108903529
CôNG TY Cổ PHầN IMADE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Bến Nghé 8 02838291478 Chưa kê khai
0106646523
CôNG TY Cổ PHầN XECA VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Bến Nghé 8 02838291478 Chưa kê khai
0101050078
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Sao Việt Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Bến Nghé 8 02838291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0101658733
CôNG TY Cổ PHầN HàNG HảI Và THươNG MạI KIM LONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Bến Nghé 8 02838291478 Đang kê khai
0102080029
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DIGI ONE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Bến Nghé 8 02838291478 Đang kê khai
0104525795
Cty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Bất Động Sản Hoàng Thiên Kim Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Bến Nghé 11 02838291478 Chưa kê khai
0106187220
CôNG TY TNHH 7LINKS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Bến Nghé 11 02838291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107917060
CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và ĐàO TạO MINH NGUYễN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Bến Nghé 11 02838291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108632660
CôNG TY TNHH TYG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Bến Nghé 11 02838291478 Chưa kê khai
0300523272
Tổng Cty Ba Son - Cty TNHH Một Thành Viên Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Bến Nghé 11 02838291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0107074702
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ FDI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Bến Thành 5 02838291478 Chưa kê khai
0107478977
CÔNG TY TNHH ECO INVEST Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Nguyễn Thái Bình 2 02838291478 Chưa kê khai
0300543085
CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU MáY SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Nguyễn Thái Bình 2 02838291478 Chưa kê khai
0300468254
CôNG TY Cổ PHầN NHIếP ảNH Và DịCH Vụ VăN HóA THàNH PHố Hồ CHí MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Nguyễn Thái Bình 2 02838291478 Chưa kê khai
0108305670
CÔNG TY CỔ PHẦN TUBUDD Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Phạm Ngũ Lão 02838291478 Chưa kê khai
0105053390
CÔNG TY CỔ PHẦN ANCARAT VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Phạm Ngũ Lão 2 02838291478 Chưa kê khai
0109388126
CÔNG TY CỔ PHẦN KRA GROUP VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Cô Giang 1 02838291478 Chưa kê khai
0105580982
Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hải Ngọc Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Điều tra viên Phường Cầu Kho 02838291478 Chưa kê khai
0107942677
CôNG TY TNHH DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU ĐầU Tư PHáT TRIểN VIệT á Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Hồ Tấn Phát 02837178813 Chưa kê khai
0104953021
CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP Và THươNG MạI MAI ANH Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Võ Nguyễn Thanh Trúc 02837178813 Chưa kê khai
0107849798
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và HợP TáC HIKARI QUôC Tế Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Đào Ngọc Hậu 02838917530 Chưa kê khai
0101613789
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HAI MY Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Nguyễn Nghĩa Mai Loan 02838917530 Chưa kê khai
0300644245
CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU LâM NôNG SảN SàI GòN Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Cao Đức Tín 02838944062 Chưa kê khai
0107793633
CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN THY LAND Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Đồng Thị Hường 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0108014350
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư TàI CHíNH WMC Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Ngô Minh Chuẩn 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0105608973
CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP MạNG VIễN THôNG HồNG QUANG Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên 02838944062 Chưa kê khai
0107619113
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ GIáO DụC TIêU ĐIểM MớI Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Nguyễn Chiến Công 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0108406799
CôNG TY TNHH YOUNG LEGION Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Đỗ Hồng Sơn 02838944062 Chưa xác nhận hoàn thành
0300362385
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Đình Tuấn 028.35.512.819 Đang kê khai
0109589175
CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN I Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Ngô Thị Bích Lê 028.38.412.362 Chưa kê khai
0300690467
Cty TNHH Công Nghiệp Thương Mại Thành Tín Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Chưa kê khai
0300559007
CôNG TY Cổ PHầN BáCH HóA MIềN NAM Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Chưa kê khai
0107408874
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU Y Tế TOPMEDIC Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Chưa kê khai
0104895563
Cty CP Đầu Tư Xây Dựng 319 Miền Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Chưa kê khai
0102683115
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MHL Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đang kê khai
0300520578
Cty TNHH Một Thành Viên Ứng Dụng Kỹ Thuật Và Sản Xuất Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đang kê khai
0109207115
CÔNG TY TNHH BPS VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Chưa kê khai
0300237440
DNTN Nghĩa Nhàn Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 DTV124 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0300462608
DNTN Kim Quy Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 DTV124 54341532 Chưa xác nhận hoàn thành
0300627384
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 7 02854088323 Đang kê khai
0108360720
CôNG TY TNHH THươNG MạI LậP AN PHướC Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 10 028 54088323 Chưa kê khai
0105482618
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG CƯỜNG MẠNH Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 22 028 54088323 Chưa kê khai
0106169285
CôNG TY Cổ PHầN DEMAX VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 42 028 54088323 Đang kê khai
0109109502
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ PHâN PHốI B&M GROUP Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 50 028 54088323 Chưa xác nhận hoàn thành
0100519952
CôNG TY TNHH CôNG TY TNHH XâY DựNG á ĐôNG Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 56 028 54088323 Chưa xác nhận hoàn thành
0300631013
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Hữu Tài 02838456837 Chưa xác nhận hoàn thành
0300521758
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Hữu Tài 02838456837 Đang kê khai
0300183805
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA PHƯỢNG ĐỎ Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Hoàng Thị Tú Anh 02838456820 Chưa xác nhận hoàn thành
0108786614
CôNG TY Cổ PHầN D'ORO Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Trịnh Trần Vị Thủy 02838456837 Chưa xác nhận hoàn thành
0300407170
CôNG TY Cổ PHầN Mỹ PHẩM NAM PHáT Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Phi Hổ 02838456820 Chưa kê khai
0101859535
CôNG TY TNHH Kỹ THUậT Số TRUYềN THôNG TươNG TáC Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Lê Thị Ngọc Châu 38456837 Chưa xác nhận hoàn thành
0108546806
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và ĐầU Tư XâY DựNG PHúC VINH Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Lê Thị Ngọc Châu 38456837 Chưa xác nhận hoàn thành
0300580295
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư Và XâY DựNG COSEVCO PHươNG NAM Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Đỗ Trần Dũng 38566820 Chưa xác nhận hoàn thành
0300657519
CôNG TY Cổ PHầN ONG MậT TP Hồ CHí MINH Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Quỳnh Trâm 38456820 Chưa xác nhận hoàn thành
0300464813
CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị GIáO DụC 2 Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Quỳnh Trâm 38456820 Chưa kê khai
0108595923
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THINGO Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Quỳnh Trâm 38456820 Chưa xác nhận hoàn thành
0106592571
CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI NGUồN SốNG Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Lê Phương Tuyền 38456837 Chưa xác nhận hoàn thành
0103717670
CôNG TY TNHH S.T.E.I.D.I.N.G.E.R VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Lê Phương Tuyền 38456837 Chưa xác nhận hoàn thành
0109540596
CÔNG TY TNHH CHIGASOCO Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Lê Phương Tuyền 38456837 Chưa xác nhận hoàn thành
0109247647
Cty CP Transforming Business House Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Đặng Thị Tuyết Mai 38456837 Chưa kê khai
0107543753
CÔNG TY CỔ PHẦN EKID STUDIO Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Đặng Thị Tuyết Mai 38456837 Chưa xác nhận hoàn thành
0107792414
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG PHÁT Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Hồ Công Thế Hùng 38456820 Chưa kê khai
0300428854
CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT XâY DựNG PHú NHUậN Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Hồ Công Thế Hùng 38456820 Chưa xác nhận hoàn thành
0300580961
CôNG TY Cổ PHầN GIốNG THủY CầM TRUNG ươNG Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Hồ Công Thế Hùng 38456820 Chưa xác nhận hoàn thành
0300562514
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Miền Nam Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Hồ Công Thế Hùng 38456820 Chưa xác nhận hoàn thành
0300567382
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRƯỜNG SƠN Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Lương Thị Mỹ Hồng 38456820 Chưa xác nhận hoàn thành
0106436780
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN, ĐàO TạO Và XúC TIếN ĐầU Tư APEX Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Lương Thị Mỹ Hồng 38456820 Chưa xác nhận hoàn thành
0300605479
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 4 Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Phạm Thị Quê 0903006938 Chưa kê khai
0300392799
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ SÀI GÒN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Phạm Ngọc Phương Linh 0904451112 Chưa kê khai
0106234350
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX QUỐC TẾ Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Phạm Ngọc Phương Linh 0904451112 Chưa kê khai
0300425187
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 610 Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 DTTTIEN 1 02837225276 Chưa xác nhận hoàn thành
0108387031
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GIA NGỌC Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Lê Hiền Hòa 0866168019 Chưa kê khai
0103640435
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỆT MAY VIỆT NAM Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Lê Vũ Hoàng Châu 0919141218 Chưa kê khai
0105926648
Cty TNHH Đầu Tư Phát Triển Y Tế Châu Á Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 51 02838964542 Chưa kê khai
0102594320
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP & SẢN XUẤT KINH DOANH DỆT MAY VIỆT NAM Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Dung 66 02837225276 Đang kê khai
0201560594
CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THIÊN ÂN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Đặng Ngọc Yến 0919141218 Đang kê khai
0104169674
CôNG TY Cổ PHầN TRườNG TIềN HOLDINGS Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Mai Vy 02837221871 Chưa kê khai
0107838588
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẠN PHÚ ĐIỀN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV Tien 85 0928775679 Chưa kê khai
0108100105
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F&S Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Vũ Thị Thanh Hương 0978206534 Chưa xác nhận hoàn thành
0106227297
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM YÊN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Vũ Thị Thanh Hương 0978206534 Chưa xác nhận hoàn thành
0106825106
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TASMANIA & PARTNER Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Vũ Thị Thanh Hương 0978206534 Chưa xác nhận hoàn thành
0102229134
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HÀNG HẢI DẦU KHÍ Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Vũ Thị Thanh Hương 0978206534 Chưa xác nhận hoàn thành
0300449195
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Vũ Thị Thanh Hương 0978206534 Chưa xác nhận hoàn thành
0101022659
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG XUYÊN LỤC ĐỊA Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Hoàng Thị Liễu 0978206534 Chưa xác nhận hoàn thành
0107401780
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH LONG Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Hoàng Thị Liễu 0978206534 Chưa xác nhận hoàn thành
0107747891
CÔNG TY TNHH LTT DFS Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Hoàng Thị Liễu 0978206534 Đang kê khai
0103063379
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÔNG PHƯƠNG Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Tống Ngọc Long 0968102481 Đang kê khai
0300451902
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thị Phương Thanh 0866168019 Chưa xác nhận hoàn thành
0106782981
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN VÀ NÔNG SẢN HIỂN ĐĂNG Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 102 0866168019 Chưa xác nhận hoàn thành
0108701025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU MOBILE LABOR Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 105 0342200421 Chưa kê khai
0104981660
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ CHÂU Á ABS GROUP Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 105 0342200421 Chưa kê khai
0105545145
CÔNG TY CỔ PHẦN WATEROS Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 105 0342200421 Chưa kê khai
0300487352
CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ HàNG HảI Và DU LịCH SàI GòN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 105 0342200421 Chưa kê khai
0201951220
CÔNG TY CỔ PHẦN HL 99 Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 105 0342200421 Chưa kê khai
0202018585
CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL EMOIXX Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 107 0342200421 Chưa kê khai
0202018592
CÔNG TY TNHH PHAMTRAC Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 107 0342200421 Chưa kê khai
0106113821
CÔNG TY TNHH AN HUY LỢI Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 107 0342200421 Chưa kê khai
0105914970
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ CMN Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0105405331
CôNG TY TNHH Tư VấN Và TRUYềN THôNG C3 VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0104247876
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0108453661
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ BREIZH VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0107880413
CÔNG TY TNHH JJ ACTCALL VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Chưa kê khai
0106587719
CôNG TY TNHH TDT VIệT THáI Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Chưa kê khai
0107245757
CôNG TY TNHH ĐIệN TOáN ĐáM MâY TIếN HIệP Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Chưa kê khai
0201914638
CôNG TY TNHH THươNG MạI BABY MUM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Tô Trung Tiến 39349600 Đang kê khai
0300450673
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Đồng Thị Cảnh Ngọc 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300666552
CôNG TY TNHH COLUMBIA ASIA (VIệT NAM) Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Vi Bình Huy 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0107545260
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SS GLOBAL Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Chưa kê khai
0106588790
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ Y Tế T&C Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0104344157
CÔNG TY CỔ PHẦN FIT COSMETICS Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0104630077
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN LAND Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0106153662
CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU NộI NGOạI THấT CáT TườNG Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Chưa kê khai
0101510906
CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ DU LịCH GOTADI Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300563807
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Vi Đình Bảo 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300520465
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀIGÒN Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 ĐTV 63 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300604965
Công Ty Cổ Phần Hoàn Mỹ Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 ĐTV 63 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0106077059
CTY CP PHIM THIÊN NGÂN Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 ĐTV 63 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0108558488
CôNG TY TNHH SUPER-CHAIN LOGISTICS VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 ĐTV 64 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300461192
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHà XUấT BảN TRẻ (ĐượC CHUYểN ĐổI Từ NHà XUấT BảN TRẻ, GCNĐKKD Số 200759 Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 ĐTV 64 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300488363
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH THANH THANH Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 ĐTV 64 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300509849
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AN PHú Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 ĐTV 64 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300516035
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê QUANG LộC Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 ĐTV 65 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300466257
CôNG TY Cổ PHầN PHIM GIảI PHóNG Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 ĐTV 65 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300424948
CôNG TY Cổ PHầN ĐịA CHấT Và KHOáNG SảN- VINACOMIN Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 ĐTV 65 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300606715
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN LƯƠNG THỰC Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 ĐTV 65 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0300540207
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ Cơ QUAN NướC NGOàI Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 ĐTV 65 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0108335509
Cty CP Y Dược Hạnh Phúc Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 ĐTV 65 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0107699983
Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Đệ Nhất Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 ĐTV 65 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0102150780
Cty CP Tập Đoàn Tài Chính Á Châu Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 ĐTV 65 39349600 Chưa xác nhận hoàn thành
0102821735
CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TRầN THịNH Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thị Thu Thảo 02838639928 Chưa kê khai
0300516370
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH THươNG MạI Kỳ HòA Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thị Thu Thảo 02838639928 Đang kê khai
0107484233
CôNG TY TNHH THươNG MạI ICHIGO VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Vòong Nhịt Minh 0933990646 Chưa kê khai
0300444648
Cty CP Cơ Khí Công Trình 2 Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Hồng Huy Vũ 0906856700 Đang kê khai
0100778756
CÔNG TY TNHH MSLGROUP (VIỆT NAM) Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Phạm Thanh Hòa 02838253925 Chưa xác nhận hoàn thành
0105749371
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN DOANH NGHIệP TTC Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Phạm Thanh Hòa 02838253925 Chưa kê khai
0300515472
CôNG TY Cổ PHầN ADEC Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Trần Lê Đình Phương 02838253925 Chưa kê khai
0300361977
CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT XâY DựNG Và VậT LIệU XâY DựNG Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Trần Thành Đạt 02838253925 Chưa kê khai
0108872648
CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN QUốC Tế E- HOUSE Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Trần Thành Đạt 02838253925 Chưa kê khai
0104523389
Công ty TNHH KOAM Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Ngô Thị Thái Hiền 02838253925 Chưa kê khai
0106871776
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SảN XUấT Và KINH DOANH GB-TEA VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc 02838253925 Chưa kê khai
0107343842
CôNG TY TNHH XâY LắP Và HOàN THIệN CôNG TRìNH TTP Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Đinh Quang Phúc 02838253925 Chưa kê khai
0300636847
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN SÔNG HƯƠNG Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Cao Thị Kim Oanh 02838253925 Chưa kê khai
0106366685
Cty CP Thương Mại Thắm Hà Nội Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 Lê THM - TM Hoa 2.3 081 541 8837 Chưa kê khai
0300326387
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC NGUYÊN Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 Xuân NTN - NTY Nhạn 2.3 081 462 9136 Chưa kê khai
0107709977
CôNG TY TNHH COLOR PRO VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 Lê THM - TM Hoa 3.1 081 541 8837 Chưa kê khai
0300237916
CôNG TY TNHH NGUYễN TấN PHONG Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 BỎ DN 2NĂM 091 383 9607 Chưa kê khai
0300395052
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ PHÚ LÂM Chi cục Thống kê Quận 6 02838541157 Hồng Kim Huyền 0565340343 Chưa xác nhận hoàn thành
0108764353
CôNG TY TNHH THIếT Bị ĐIệN KHí BOERSHE Chi cục Thống kê Quận 6 02838541157 Nguyễn Văn Dy 0906613456 Chưa xác nhận hoàn thành
0300578426
Cty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Bảy Nghĩa Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Lâm Viết Hùng 0985013973 Chưa xác nhận hoàn thành
0107289352
Cty TNHH Leagoo Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Mai Thị Ngọc Sương 0979227595 Chưa kê khai
0108528846
Cty CP Thương Mại Và Phát Triển Cửu Long Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Mai Thị Ngọc Sương 0979227595 Chưa kê khai
0107940479
CôNG TY TNHH MIRATEK Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Mai Thị Ngọc Sương 0979227595 Chưa kê khai
0104989042
CôNG TY TNHH ZHAN WANG VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Mai Thị Ngọc Sương 0979227595 Chưa xác nhận hoàn thành
0300375218
CôNG TY Cổ PHầN THủY TINH HưNG PHú Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Trịnh Minh Hiển 0933279113 Đang kê khai
0102388399
CôNG TY TNHH Lữ HàNH CộI NGUồN VIệT Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Võ Thị Kim Loan 0932135767 Chưa kê khai
0102635506
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG HÀ NỘI Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Nguyễn Văn Bình 0898893118 Chưa xác nhận hoàn thành
0108954548
CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN THIếT Bị Y Tế VIệT NHậT Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Nguyễn Văn Bình 0898893118 Chưa kê khai
0108792181
CôNG TY TNHH CHANGE VN Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Lê Vũ Hàn Mai 0903479459 Chưa kê khai
0300415492
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI TRầN TRUNG DũNG Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Lê Vũ Hàn Mai 0903479459 Chưa kê khai
0108097276
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Kỹ THUậT METROINS Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Lê Vũ Hàn Mai 0903479459 Chưa kê khai
0106329210
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CHâU áNH NGọC Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Lê Vũ Hàn Mai 0903479459 Chưa kê khai
0300660085
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NAGATA (VIệT NAM) Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300667098
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SHOWA (VIệT NAM) Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 Chưa kê khai
0300676399
Cty TNHH Công Nghiệp á Châu Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300670365
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT LONG Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 Đang kê khai
0300671150
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HATCHANDO VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300671986
CôNG TY TNHH SANKEI (VIệT NAM) Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 Chưa kê khai
0300673045
Cty TNHH INOX SAIGON Benz Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300657484
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN RƯỢU THỰC PHẨM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0108867630
CôNG TY TNHH WE MAKE VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv10 0975444490 Chưa xác nhận hoàn thành
0101239965
CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ SẢN XUẤT ĐÔNG NAM Á Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv10 0975444490 Chưa xác nhận hoàn thành
0300632232
CôNG TY Cổ PHầN BảO Vệ THựC VậT SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv15 0932.673.911 Đang kê khai
0300610077
CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU NGũ CốC Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv31 0975444490 Chưa xác nhận hoàn thành
0102022443
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI NAM ANH Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv31 0975444490 Chưa xác nhận hoàn thành
0102344810
CôNG TY Cổ PHầN MUA BáN Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv34 0975444490 Chưa xác nhận hoàn thành
0101166516
CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG Và ĐầU Tư NAM HươNG Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv34 0975444490 Chưa xác nhận hoàn thành
0101659783
CÔNG TY CỔ PHẦN ZION Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv34 0975444490 Đang kê khai
0105461015
CÔNG TY CỔ PHẦN AHA CÀ PHÊ Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv37 02837852431 Chưa xác nhận hoàn thành
0106477642
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẬT TƯ TÂN HOÀNG HUY Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv37 02837852431 Chưa xác nhận hoàn thành
0107426513
CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VIễN THôNG SAO BắC ĐẩU Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv37 02837852431 Chưa kê khai
0108048007
CôNG TY TNHH SIêU THị KOREA Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv37 02837852431 Chưa kê khai
0300660952
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PROCEEDING Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv37 02837852431 Chưa kê khai
0300668870
CÔNG TY TNHH MK SEIKO (VIỆT NAM) Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv37 02837852431 Đang kê khai
0201303766
CôNG TY TNHH VậN TảI BIểN Và THươNG MạI THáI DươNG Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv40 02837852431 Chưa kê khai
0300441118
CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP CôNG TRìNH Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv40 02837852431 Chưa kê khai
0108456768
CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ TRANG MILAN Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv40 02837852431 Chưa xác nhận hoàn thành
0102524443
CôNG TY TNHH Kỹ THUậT THươNG MạI TOàN GIA PHáT Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv41 02837852431 Chưa xác nhận hoàn thành
0107423791
CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị Và CôNG NGHệ XâY DựNG MINH PHáT Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv42 02837852431 Đang kê khai
0106367632
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN NGÂN PHÁT Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv52 02837852431 Chưa kê khai
0108745992
CÔNG TY TNHH SUMO SOLUTIONS VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv52 02837852431 Chưa xác nhận hoàn thành
0106131806
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BùI HIểN MINH Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv52 02837852431 Chưa xác nhận hoàn thành
0106047304
CôNG TY TNHH MBC QUốC Tế Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv59 02837851717 Chưa kê khai
0105790637
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Willcom Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv59 02837851717 Chưa kê khai
0103184380
CôNG TY TNHH SIN HENG VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv59 02837851717 Chưa kê khai
0101227536
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT HÀ MINH TRÍ Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv64 02837851717 Chưa kê khai
0108000439
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN OMC Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv64 02837851717 Chưa kê khai
0106984547
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI TANGAVI VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv64 02837851717 Chưa kê khai
0300565610
CôNG TY Cổ PHầN TàU CUốC Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv64 02837851717 Chưa kê khai
0109337393
Cty CP Futura Năng Lượng Và Xây Dựng Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv74 02837851717 Chưa kê khai
0107138522
Cty TNHH Bliss Elec Vina Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv76 0932.673.911 Chưa kê khai
0100381285
Cty CP Đầu Tư Tài Chính Tân Việt Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 dtv76 0932.673.911 Chưa xác nhận hoàn thành
0107072159
Cty TNHH Idk Cleantech Chi cục Thống kê Huyện Củ Chi 02837902987 Võ Thị Thanh Thủy 0906613011 Đang kê khai
0300665541
CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHIệP TRầN GIA PHúC Chi cục Thống kê Huyện Củ Chi 02837902987 Võ Thị Thanh Thủy 0906613011 Chưa xác nhận hoàn thành
0300628250
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÒ SỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chi cục Thống kê Huyện Củ Chi 02837902987 Phan Thanh Tâm 0898135201 Chưa kê khai
0300607719
Công Ty TNHH Natural Choice Chi cục Thống kê Huyện Củ Chi 02837902987 Phan Thanh Tâm 0898135201 Chưa xác nhận hoàn thành
0300603111
Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Thanh Loan Chi cục Thống kê Huyện Hóc Môn 02862513606 Trần Thị Thu Hiền 38914052 Chưa xác nhận hoàn thành
0300421520
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG CôNG TRìNH 3 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Chưa xác nhận hoàn thành
0300405462
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Đang kê khai
0300487137
TổNG CôNG TY XâY DựNG CôNG TRìNH GIAO THôNG 6 - CôNG TY Cổ PHầN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Đang kê khai
0300100037
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀ Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Đang kê khai
0300588569
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Chưa xác nhận hoàn thành
0300629913
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Đang kê khai
0300588664
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đang kê khai
0300582655
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậT LIệU XâY DựNG Và XâY LắP THươNG MạI BMC (ĐượC CHUYểN ĐổI Từ CôNG TY Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đang kê khai
0300510890
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN BÁO NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đang kê khai
0100114226
CÔNG TY TNHH THANG MÁY OTIS VIỆT NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đang kê khai
0104918404
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đang kê khai
0300466144
CôNG TY Cổ PHầN IN Số 7 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đang kê khai
0300401524
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đang kê khai
0300547185
CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN MUốI MIềN NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đang kê khai
0300533471
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TổNG CôNG TY THáI SơN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đang kê khai
0300390921
CôNG TY Cổ PHầN LILAMA 18 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đang kê khai
0300493194
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 990 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa xác nhận hoàn thành
0106342356
CôNG TY TNHH MIDONG VIệT NAM E&C Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Chưa xác nhận hoàn thành
0300562874
CÔNG TY TNHH LƯỚI THÉP HÀN VRC (VIỆT NAM) Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Phan Chí Trung 0933279113 Chưa kê khai
0300545501
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Phan Chí Trung 0933279113 Chưa xác nhận hoàn thành
0300523755
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Đang kê khai
0105696842
CôNG TY TNHH DịCH Vụ EB Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Đang kê khai
0100114025
CÔNG TY SGS VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Lê Thanh Xuân 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0102142123
CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL B2B SOLUTION Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Lê Thanh Xuân 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300604002
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN PHáT TRIểN PHú Mỹ HưNG Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Lê Thanh Xuân 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300648264
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Lê Thanh Xuân 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300468511
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25 Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Lê Thanh Xuân 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300648218
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIMES SQUARE VIỆT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Chưa xác nhận hoàn thành
0300686975
CôNG TY LIêN DOANH KHáCH SạN SAIGON RIVERSIDE Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Chưa xác nhận hoàn thành
0300636205
TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN �TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP S Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Hoàng Thị Thắm 0989047649 Đang kê khai
0300613198
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Hoàng Thị Thắm 0989047649 Chưa xác nhận hoàn thành
0300600417
CôNG TY Cổ PHầN THUốC THú Y TRUNG ươNG NAVETCO Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Hoàng Thị Thắm 0989047649 Chưa xác nhận hoàn thành
0102193946
CôNG TY TNHH AURECON VIệT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Hoàng Thị Thắm 0989047649 Chưa xác nhận hoàn thành
0100774617
CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS VIỆT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Đang kê khai
0300602277
CôNG TY LIêN DOANH PHáT TRIểN TIếP VậN Số 1 Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Chưa xác nhận hoàn thành
0300541994
CÔNG TY TNHH NIPPON ENGINEERING – VIỆT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Chưa xác nhận hoàn thành
0300636131
CôNG TY TNHH PREFERRED FREEZER SERVICES VIệT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Chưa xác nhận hoàn thành
0300478044
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Chưa xác nhận hoàn thành
0300484873
Công Ty TNHH Một Thành Viên Cảng Bến Nghé Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Chưa xác nhận hoàn thành
0300447173
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Chưa xác nhận hoàn thành
0300626775
CôNG TY TNHH MEKONG AUTO Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Chí Cương 0979427457 Đang kê khai
0300535140
CôNG TY ĐầU Tư TàI CHíNH NHà NướC THàNH PHố Hồ CHí MINH (ĐượC THàNH LậP TRêN Cơ Sở Tổ CHứC LạI QUỹ Đ Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Chưa xác nhận hoàn thành
0300674923
CôNG TY TNHH LIêN DOANH KHáCH SạN PLAZA Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Quang 0909095725 Chưa kê khai
0300589890
CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và KINH DOANH BấT ĐộNG SảN Mỹ CảNH Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lều Phương Nam 0948824587 Chưa xác nhận hoàn thành
0300645369
CôNG TY Cổ PHầN KHO VậN MIềN NAM Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lê Minh Hùng 0908475531 Chưa kê khai
0102083823
CôNG TY TNHH UMA Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lê Minh Hùng 0908475531 Chưa kê khai
0104115414
CÔNG TY CỔ PHẦN KEM AN MINH Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Đang kê khai
0300444775
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư-XâY DựNG Và KINH DOANH NHà SàI GòN Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Đang kê khai
0300450289
CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU Và HợP TáC ĐầU Tư GIAO THôNG VậN TảI Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Đinh Vũ Thắng 0988662199 Đang kê khai
0108914672
CôNG TY TNHH 3 MONKEYS Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Đinh Vũ Thắng 0988662199 Chưa kê khai
0300479714
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Lý Thị Bích Huyền 0935038799 Đang kê khai
0102169911
CôNG TY TNHH EARTH VIệT NAM Phòng Tổ chức - Hành chánh 02838248865 Nguyễn Thị Phương Oanh 0914271609 Chưa xác nhận hoàn thành
0100101509
TổNG CôNG TY Cà PHê VIệT NAM � CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Phòng Tổ chức - Hành chánh 02838248865 Nguyễn Thị Phương Oanh 0914271609 Đang kê khai
0108634562
CÔNG TY TNHH WEGEN ENERGY VIỆT NAM Phòng Tổ chức - Hành chánh 02838248865 Lê Văn Đồng 0979363866 Chưa xác nhận hoàn thành
0300687055
CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CARRIER VIỆT NAM Phòng Tổ chức - Hành chánh 02838248865 Lê Văn Đồng 0979363866 Chưa kê khai
0300467483
Cty CP Nhân Lực Quốc Tế Sovilaco Bộ phận Điều Tra Lê Minh Thu Trâm 0909623692 Chưa kê khai
0108014872
CÔNG TY TNHH SHINMEI AKAFUJI RICE VIỆT NAM Bộ phận Điều Tra Lê Minh Thu Trâm 0909623692 Chưa kê khai
0300606962
CôNG TY TNHH TàI NGUYêN CôNG NGHệ VIệT NAM Bộ phận Điều Tra Nguyễn Huy Mạnh 0937933987 Chưa kê khai
0108911664
CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế TAI WO (VIệT NAM) Bộ phận Điều Tra Phan Thị Cẩm Dung 0903367717 Chưa xác nhận hoàn thành
0108503369
Cty TNHH Metal Studio Việt Nam Bộ phận Điều Tra Đặng Thị Hoàng Oanh 0933781223 Chưa xác nhận hoàn thành
0104227862
CôNG TY TNHH VIễN THôNG TâN PHáT Bộ phận Điều Tra Nguyễn Anh Thư 0983371286 Chưa xác nhận hoàn thành
0300635106
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRUNG TâM Mê LINH Bộ phận Điều Tra Nguyễn Huỳnh Phát 0909871273 Chưa xác nhận hoàn thành