THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP NĂM 2022      

  Mã số thuế phải nhập 10 hoặc 13 ký tự

Mã số thuế

Tên công ty
Đơn vị phụ trách
Điện thoại đơn vị
Tên Điều tra viên

Điện thoại Điều tra viên

Trạng thái kê khai
0300422884
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN KIếN TRúC Và XâY DựNG THàNH PHố Hồ CHí MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0100417301
CôNG TY TNHH NHà HàNG VàNG SON Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Xuân Tùng 02838291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0108903529
CôNG TY Cổ PHầN IMADE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Chưa kê khai
0104953021
CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP Và THươNG MạI MAI ANH Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Võ Nguyễn Thanh Trúc 02837178813 Chưa kê khai
0300650217
CôNG TY TNHH MAY MặC XUấT KHẩU TâN CHâU Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Nguyễn Văn Duẩn 02838917530 Chưa xác nhận hoàn thành
0107849798
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và HợP TáC HIKARI QUôC Tế Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Trần Minh Tú 02838917530 Chưa kê khai
0300520578
Cty TNHH Một Thành Viên Ứng Dụng Kỹ Thuật Và Sản Xuất Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đang kê khai
0108360720
CôNG TY TNHH THươNG MạI LậP AN PHướC Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 10 028 54088323 Chưa kê khai
0105482618
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG CƯỜNG MẠNH Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 22 028 54088323 Chưa kê khai
0300605479
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 4 Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Phạm Thị Quê 0903006938 Chưa kê khai
0106234350
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX QUỐC TẾ Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Phạm Ngọc Phương Linh 0904451112 Chưa kê khai
0300392799
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ SÀI GÒN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Phạm Ngọc Phương Linh 0904451112 Đang kê khai
0105545145
CÔNG TY CỔ PHẦN WATEROS Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Lê Hiền Hòa 0866168019 Chưa kê khai
0202018585
CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL EMOIXX Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Đăng Trường 0342200421 Chưa kê khai
0107245757
CôNG TY TNHH ĐIệN TOáN ĐáM MâY TIếN HIệP Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Chưa kê khai
0300314102
DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI IN HưNG THịNH PHáT Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 La Mạnh Cường 0902691431 Chưa kê khai
0300399096
Công Ty Cổ Phần Nhựa Đông Phương Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Lê Đan Khanh 0765227456 Đang kê khai
0300384357
CôNG TY Cổ PHầN RạNG ĐôNG HOLDING Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Lê Đan Khanh 0765227456 Chưa xác nhận hoàn thành
0300375218
CôNG TY Cổ PHầN THủY TINH HưNG PHú Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Trịnh Minh Hiển 0933279113 Đang kê khai
0102388399
CôNG TY TNHH Lữ HàNH CộI NGUồN VIệT Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Võ Thị Kim Loan 0932135767 Chưa kê khai
0300667098
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SHOWA (VIệT NAM) Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 Đang kê khai
0300670365
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT LONG Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 Chưa xác nhận hoàn thành
0300660952
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PROCEEDING Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Trần Ngọc Diễm 02837852431 Chưa kê khai
0300405462
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Đang kê khai
0300582655
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậT LIệU XâY DựNG Và XâY LắP THươNG MạI BMC (ĐượC CHUYểN ĐổI Từ CôNG TY Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đang kê khai
0300545501
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Phan Chí Trung 0933279113 Chưa xác nhận hoàn thành
0300562874
CÔNG TY TNHH LƯỚI THÉP HÀN VRC (VIỆT NAM) Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Phan Chí Trung 0933279113 Chưa kê khai
0300523755
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Đang kê khai
0300648218
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIMES SQUARE VIỆT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Đang kê khai
0100774617
CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS VIỆT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Đang kê khai
0102083823
CôNG TY TNHH UMA Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lê Minh Hùng 0908475531 Chưa kê khai
0300645369
CôNG TY Cổ PHầN KHO VậN MIềN NAM Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lê Minh Hùng 0908475531 Chưa xác nhận hoàn thành
0300450289
CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU Và HợP TáC ĐầU Tư GIAO THôNG VậN TảI Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Đinh Vũ Thắng 0988662199 Đang kê khai
0300479714
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Lý Thị Bích Huyền 0935038799 Đang kê khai
0108014872
CÔNG TY TNHH SHINMEI AKAFUJI RICE VIỆT NAM Bộ phận Điều Tra Lê Minh Thu Trâm 0909623692 Chưa kê khai
0300606962
CôNG TY TNHH TàI NGUYêN CôNG NGHệ VIệT NAM Bộ phận Điều Tra Nguyễn Huy Mạnh 0937933987 Chưa kê khai