THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP NĂM 2022      

  Mã số thuế phải nhập 10 hoặc 13 ký tự

Mã số thuế

Tên công ty
Đơn vị phụ trách
Điện thoại đơn vị
Tên Điều tra viên

Điện thoại Điều tra viên

Trạng thái kê khai
0304812701
CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG HOA LIM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Chưa xác nhận hoàn thành
0101100593
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THIÊN QUANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đang kê khai
0314373700
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN LIỆU NHỰA CÔNG NGHỆ TÂN UYÊN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0304045080
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Ngân Tháp Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Chưa kê khai
0312014907
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Việt Nam South Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Chưa kê khai
0312477479
CôNG TY Cổ PHầN THáI BìNH HOUSE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Chưa kê khai
0309950007
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 8.1 Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Chưa kê khai
0305378621
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÈO CẢ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Chưa kê khai
0303480027
CTY LUẬT TNHH INVESTCONSULT SÀI GÒN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Chưa kê khai
0304749591
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Công Nghệ Thành Phố Thông Minh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Chưa kê khai
0312805948
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Game Trường Phú Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0313780559
CôNG TY TNHH NQH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0314070216
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0310540245
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo Và Giải Trí Vương Miện Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0311471474
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0313380688
CÔNG TY TNHH KA HOME Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0313392080
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU PHú PHáT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0313404875
CôNG TY TNHH CôNG NGHệ RồNG Đỏ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0310279545
CôNG TY TNHH CôNG NGHệ CHíNH NHâN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0312107189
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xa Việt Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0304701455
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRàNG TIềN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0311855142
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ GIảI PHáP THIêN BảO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0311856763
TRƯỜNG MẦM NON HỌC VIỆN SÀI GÒN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0313311758
CÔNG TY TNHH TRỪ MỐI BẢO TÍN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0313605860
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wonderlife Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0313612579
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ KIếN PHúC LONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0314085075
VIỆN KINH TẾ TRI THỨC - LIÊN HIỆP KHOA HỌC KINH TẾ ĐÔ THỊ NAM BỘ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0314103510
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THựC PHẩM QUốC BONA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0313274150
CôNG TY TNHH HEBRON STAR Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0314153504
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐứC HồNG GROUP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0314160910
CôNG TY TNHH Tư VấN Và QUảN TRị F & B SAIGON Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0306573248
Công Ty TNHH Viễn Thông Hoàn Việt Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0304213514
CôNG TY TNHH TRườNG ANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0312850732
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐỊNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0312494259
Công Ty TNHH Thương Mại Nhà Hàng Một Hai Bảy Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0312947445
CôNG TY TNHH MTV KINGDOM GROUP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0313315590
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ĐẠI MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0309818270
Công Ty TNHH Tư Vấn Phát Triển Điện Hưng Thịnh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0313565431
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư Và XUấT NHậP KHẩU PHượNG HOàNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0313837050
CôNG TY TNHH MTV Mỹ THàNH - NHA KHOA TâN SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Chưa kê khai
0314464612
CôNG TY TNHH THươNG MạI & XâY DựNG ĐôNG PHươNG ĐôNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Chưa kê khai
0314506460
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MT MINH TâM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Chưa kê khai
0314754216
CôNG TY TNHH A-RIM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Chưa kê khai
0314750740
CôNG TY TNHH TM DV SơN HồNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Chưa kê khai
0301916276
DOANH NGHIệP Tư NHâN KIềU HạNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Chưa kê khai
0314361198
DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI DịCH Vụ PHú TâN PHú Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Chưa kê khai
0305026411
Văn Phòng Luật Sư Trần Kiên Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Chưa kê khai
0308809322
CôNG TY TNHH DịCH Vụ NHâN Sự TRâN HảI Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Hoài Phương 0587091918 Chưa kê khai
0313005077
CôNG TY TNHH RAZONA VIệT NAM Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lê Minh Hùng 0908475531 Chưa xác nhận hoàn thành
0311701551
CôNG TY TNHH RENTRACKS VIệT NAM Bộ phận Điều Tra Lâm Đạo Liêm 0989310901 Chưa kê khai